notes konserwatorski - Biblioteka Narodowa

NOTES KONSERWATORSKI

Przeglądy magazynów bibliotecznych podstawą profilaktyki konserwatorskiej

Profilaktyka ochrony materiałów bibliotecznych podczas ich przechowywania i udostępniania to jedno z głównych zadań dla bibliotekarzy i konserwatorów, zajmujących się zbiorami. Niezależnie od dokonania aktu rejestracji w narodowym zasobie bibliotecznym, wszystkie biblioteki posiadające materiały biblioteczne o wyjątkowej wartości i znaczeniu dla dziedzictwa narodowego powinny przestrzegać tych samych zasad ochrony. Propozycję procedur z zakresu konserwacji zabezpieczającej (wraz ze wzorami dokumentów) do wykorzystania w dużych bibliotekach w Polsce przedstawiono w artykule Przeglądy magazynów bibliotecznych podstawą profilaktyki konserwatorskiej autorstwa Ewy Potrzebnickiej, pełnomocnika dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego więcej o Przeglądy magazynów bibliotecznych podstawą profilaktyki konserwatorskiej

Przygotowanie obiektów do digitalizacji w ramach projektu „Patrimonium” – realizacje konserwatorskie

W dwudziestym numerze „Notesu Konserwatorskiego” ukazał się artykuł Przygotowanie obiektów do digitalizacji w ramach projektu „Patrimonium”realizacje konserwatorskie autorstwa Justyny Król-Próby, kierownika Pracowni Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej. Podejmuje on problematykę pracy konserwatora ze zbiorami dawnymi, poddawanymi masowej digitalizacji w ramach programu „Patrimonium” więcej o Przygotowanie obiektów do digitalizacji w ramach projektu „Patrimonium” – realizacje konserwatorskie

18. numer „Notesu Konserwatorskiego” już do nabycia w Księgarni BN

W najnowszym, 18. już numerze „Notesu Konserwatorskiego” nie brakuje materiałów interesujących dla każdego konserwatora – nie tylko specjalizującego się w książkach. Szczególnie wiele tekstów związanych jest z tematyką zagrożeń biologicznych: ich wykrywaniem, analizą, zwalczaniem i profilaktyką. Jednym z ciekawszych przykładów jest opis mikrobiologicznego badania walizy z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau więcej o 18. numer „Notesu Konserwatorskiego” już do nabycia w Księgarni BN