Stan czytelnictwa w Polsce - Biblioteka Narodowa

EN

Stan czytelnictwa w Polsce

Od 1992 roku Biblioteka Narodowa prowadzi systematyczne badania czytelnictwa na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie osób w wieku 15 i więcej lat. W każdym z kolejnych badań zadawane są zarówno pytania monitorujące, jak też – różniące się w kolejnych badaniach – pytania dodatkowe umożliwiające pogłębione zrozumienie wybranych zagadnień czytelniczych.

Wyniki badań prezentowane są w formie raportów zawierających zestawienia porównawcze pozwalające na ocenę zmiany podstawowych wskaźników czytelnictwa, zestawienia tabelaryczne oraz pogłębione studia i analizy dotyczące społecznych aspektów czytelnictwa. Każdy raport przedstawia też listę autorów oraz tytułów książek najczęściej wymienianych jako czytane w ciągu ostatniego roku.