Deskryptory BN - Biblioteka Narodowa

DESKRYPTORY BN

Deskryptory Biblioteki Narodowej (DBN) są językiem informacyjno-wyszukiwawczym, wykorzystywanym zarówno w opisie przedmiotowym, jak i formalnym, opartym na słownictwie dotychczas stosowanego języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN). Główną nowością jest podzielenie haseł na mniejsze jednostki, stanowiące oddzielne punkty dostępu. Umożliwia to przejście z systemu prekoordynowanego (strategię wyszukiwawczą ustala z góry katalogujący) na system postkoordynowany (strategię wyszukiwawczą ustala sam użytkownik), a w rezultacie - pełne wykorzystanie możliwości systemu wyszukiwania fasetowego (użytkownik przeszukuje katalog, zawężając wyniki wyszukiwania przy pomocy różnych filtrów).

 

Przepisy katalogowania

  • przepisy.bn.org.pl/ - przepisy katalogowania z użyciem Deskryptorów BN, materiały metodyczne, adaptacja i tłumaczenie formatu MARC21

Serwis API

Kartoteki wzorcowe

Między_Słowami