Start - Biblioteka Narodowa

W BIBLIOTECE

-

Można zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać również w celach komercyjnych.
więcej o domenie publicznej >>

FAQ

 • Imienna karta ze zdjęciem wydawana jest bezpłatnie na miejscu w Bibliotece, w punkcie rejestracji czytelników. Zdjęcie wykonywane jest również na miejscu.

 • Zbiory można wyszukiwać, a następnie zamawiać do czytelń BN za pomocą katalogu on-line. Zbiory do czytelń mogą zamawiać wyłącznie osoby posiadające kartę czytelnika.

 • W okresie modernizacji przestrzeni czytelniczych Biblioteka Narodowa nieprzerwanie prowadzi działania zapewniające osobom z niepełnosprawnościami wsparcie w dostępie do zbiorów. Czytelnikom z ograniczonymi możliwościami samodzielnego czytania zwykłego druku BN udostępnia sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z książek, czasopism i innych publikacji na miejscu. Powiększalniki przenośne do użytku osób słabowidzących są dostępne w czytelni tymczasowej.

  W Czytelni Zasobu Wieczystego funkcjonuje Punkt Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów BN ze stanowiskiem komputerowym wyposażonym w linijkę braille’owską oraz w oprogramowanie udźwiękowiające i szybki skaner. Osoby z ograniczonymi możliwościami samodzielnego czytania zwykłego druku mogą korzystać z wybranych książek, czasopism, dokumentów życia społecznego lub innych publikacji drukowanych w dostępnym formacie elektronicznym. Punkt Dostępu jest także wyposażony w pętlę indukcyjną dla ułatwienia komunikowania się oraz wsparcia dostępu do informacji osób z niepełnosprawnością słuchu.

  Pomimo utrudnień architektonicznych, związanych z realizowaną obecnie modernizacją przestrzeni czytelniczych Biblioteki Narodowej, zapewniany jest stały dostęp do zbiorów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Projekt „Punkt Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów BN” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Regulamin Punktu Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów Biblioteki Narodowej

  Szczegółowych informacji o udogodnieniach dla czytelników z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Biblioteki na miejscu w punkcie informacyjnym oraz pod numerem tel. +48 22 608 23 30. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do poszukiwanych materiałów można uzyskać drogą e-mailową: bninform@bn.org.pl.

OBSERWUJ NAS

YouTube

Instagram