Start - Biblioteka Narodowa

W BIBLIOTECE

-

Można zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać również w celach komercyjnych.
więcej o domenie publicznej >>

FAQ

 • Po wybraniu odpowiedniej czytelni, należy zdeponować u dyżurujących w niej bibliotekarzy kartę czytelnika. Bibliotekarz wydaje plakietkę z numerem miejsca (w wypadku jej zgubienia czytelnik musi wnieść opłatę w wysokości 15 zł). Należy także zgłosić wnoszone własne książki i czasopisma.

  Czytelnik ma prawo:

  • uzyskać pomoc dyżurnego bibliotekarza w korzystaniu z dostępnych w czytelniach i Informatorium urządzeń (komputery, czytniki do mikrofilmów i mikrofisz, odtwarzacze dysków optycznych itd.),
  • korzystać z własnego sprzętu, np. komputera (powinno się to jednak odbywać za wiedzą i zgodą dyżurnego bibliotekarza w określonych warunkach i wyznaczonym miejscu),
  • korzystać z księgozbiorów podręcznych czytelń w wolnym dostępie,
  • zamówić materiały z magazynu i prosić o ich przechowanie według zasad przedstawionych na stronie: jak zamawiać materiały z magazynów,
  • zamówić skany, kserokopie lub fotokopie wybranych materiałów według obowiązującego regulaminu i cennika.

  Czytelnik jest zobowiązany do:

  • zajmowania miejsca zgodnie z numerem na przydzielonej plakietce,
  • troskliwego obchodzenia się z udostępnionymi materiałami (m.in. nie wolno podkreślać i kalkować, a także używać książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu),
  • przestrzegania zakazu wynoszenia udostępnionych materiałów,
  • wyciszenia telefonów komórkowych,
  • przestrzegania zakazu prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe,
  • przestrzegania instrukcji i zaleceń dyżurnego bibliotekarza.
 • Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

  Punkt rejestracji znajduje się na parterze. Jest czynny przez cały czas otwarcia Biblioteki.

  W punkcie rejestracji należy:

  • okazać dokument określony w regulaminie,
  • zapoznać się z Regulaminem korzystania z Biblioteki Narodowej
  • podpisać deklarację przestrzegania Regulaminu.

  Dyżurny bibliotekarz po przyjęciu deklaracji wydaje kartę czytelnika.

  W punkcie rejestracji (22) 608 23 36 przyjmowane są uwagi dotyczące usług Biblioteki. Na wpisy opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz adresem Biblioteka Narodowa odpowiada w ciągu 14 dni.

  Tutaj także można składać rewersy do Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

 • W bibliotece wydawana jest bezpłatnie plastikowa karta czytelnika ważna przez 10 lat. Zdjęcie do karty wykonywane jest na miejscu. Dzięki tej karcie można zamawiać książki i mikrofilmy za pomocą katalogu komputerowego, bez wypisywania papierowych rewersów. Utratę karty czytelnika należy zgłosić niezwłocznie w punkcie rejestracji czytelników. Koszt duplikatu wynosi 10 zł.

OBSERWUJ NAS

YouTube

Instagram