Ruch Wydawniczy w Liczbach - Biblioteka Narodowa

EN

Ruch Wydawniczy w Liczbach

Ruch Wydawniczy w Liczbach – Polish Publishing in Figures jest unikatowym zbiorem danych na temat ukazujących się na terenie Polski książek i periodyków. Pierwszy, próbny zeszyt ukazał się w 1955 roku. Kolejne zeszyty ukazują się od tamtej pory w cyklu rocznym, prezentując dane za rok ubiegły. Materiałem dla statystyki jest nadsyłany do Biblioteki Narodowej egzemplarz obowiązkowy druków opublikowanych przez wydawców mających swoją siedzibę na terenie kraju. W statystyce ujmuje się te publikacje nieperiodyczne, które przesłane zostały do Biblioteki Narodowej do końca grudnia danego roku, co umożliwia zarejestrowanie ich w Przewodniku Bibliograficznym z tegoż roku. W przypadku publikacji periodycznych w statystyce za dany rok uwzględniane są wszystkie gazety i czasopisma, których aktualny numer został przesłany do Biblioteki Narodowej do 1 czerwca roku następnego.

Od roku 2015 Ruch Wydawniczy w liczbach publikowany jest w dwóch tomach. Pierwszy tom zawiera dane dotyczące książek, a drugi – periodyków. W każdym z tomów znajdziemy tablice informujące o wydawnictwach, które w danym roku przysłały do Biblioteki Narodowej największą liczbę swoich publikacji, a także tabele obrazujące podział publikacji między innymi wedle takich kryteriów jak miejsce ich wydania, język wydania, tematyka czy typologia funkcjonalna. Ten ostatni podział w przypadku książek pozwala określić, ile w danym roku wydano na przykład pozycji naukowych, popularnonaukowych, poradników, albumów, podręczników czy też różnych typów tekstów literackich dla dzieci i dorosłych –książek o wysokich ambicjach artystycznych, ale także romansowo-obyczajowych, sensacyjno-kryminalnych czy fantastycznych. Wśród typów funkcjonalnych uwzględnianych w przypadku publikacji periodycznych znajdziemy z kolei między innymi prasę ogólnopolską i pisma lokalne, periodyki naukowe, popularnonaukowe, fachowe, lokalne, poradnicze czy urzędowe.  Wieloprzekrojowość informacji w tablicach szczegółowych, czyli powiązanie typów publikacji z szeregiem różnych kryteriów umożliwia precyzyjną analizę bieżącej polskiej produkcji wydawniczej.

W obu tomach znajdują się także tablice retrospektywne, które dają obraz rozwoju i zmian w ruchu wydawniczym od roku 1944. W tej części zamieszczane są m.in. tablice przedstawiające dorobek poszczególnych pisarzy polskich i obcych oraz najczęściej wydawane w Polsce dzieła polskiej i obcej literatury pięknej.

Każdy z tomów zawiera obszerny wstęp, w którym przedstawione w tablicach informacje są interpretowane, a także umieszczane na tle historycznym oraz w kontekście międzynarodowym.