Wypożyczanie zbiorów na wystawy - Biblioteka Narodowa

EN

Wypożyczanie zbiorów na wystawy

Biblioteka Narodowa wypożycza swoje zbiory na wystawy organizowane przez podmioty krajowe i zagraniczne.

Każda prośba o wypożyczenie obiektów w celu ekspozycji na wystawie rozpatrywana jest indywidualnie.

Podstawą przygotowania opinii o możliwości wypożyczenia jest wypełniony Formularz wypożyczenia obiektów ze zbiorów Biblioteki Narodowej na wystawę. Przy wypożyczeniach na wystawy zagraniczne lub w wypadku wypożyczenia obiektu o szczególnej wartości zabytkowej instytucja wypożyczająca jest zobowiązana do przedstawienia pełnego Facility Report.

Pisma w sprawie wypożyczenia wraz z wypełnionym Formularzem wypożyczenia należy kierować do Dyrektora Biblioteki Narodowej.

Prośby o wypożyczenie zbiorów należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem – co najmniej sześć miesięcy przed planowanym terminem otwarcia wystawy. W wypadku książek i czasopism wydanych po 1801 roku możliwe jest skrócenie tego okresu do trzech miesięcy.

Wypożyczenie zbiorów na wystawę odbywa się w oparciu o umowę użyczenia, zawieraną pomiędzy organizatorem wystawy a Biblioteką Narodową.

Biblioteka Narodowa wyrażając zgodę na wypożyczenie obiektów ze swoich zbiorów wymaga zagwarantowania im odpowiedniej ochrony oraz właściwych warunków eksponowania, uwzględniających odpowiednie przepisy w tym zakresie oraz zalecenia konserwatorskie dla danego obiektu.

Biblioteka Narodowa, z racji swojej misji wieczystego przechowywania narodowego dziedzictwa piśmienniczego, wypożycza swoje zbiory na wystawy przede wszystkim w wypadkach, gdy dane obiekty nie są dostępne w zbiorach innych instytucji.

Za wypożyczenie zbiorów w celu ekspozycji na wystawie Biblioteka Narodowa nie pobiera opłat.

Instytucja wypożyczająca ponosi koszty związane z przygotowaniem obiektów na wystawę, zapewnieniem odpowiednich warunków ekspozycji oraz koszty wynikające bezpośrednio z realizacji wypożyczenia i określone w umowie użyczenia.

Przekazanie organizatorowi wystawy cyfrowych kopii obiektów chronionych prawem autorskim możliwe jest jedynie po przedstawieniu zgody właścicieli autorskich praw majątkowych.

Kontakt

Zakład Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Kamila Csernak
tel. (22) 608 22 52
e-mail: k.csernak@bn.org.pl