Patrimonium - Biblioteka Narodowa

EN

Patrimonium

Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej.

Projekt powstał z inicjatywy Biblioteki Narodowej, która od wielu lat prowadzi działania związane z digitalizacją oraz udostępnianiem swoich zasobów w postaci elektronicznej. Realizacja projektu pozwoliła znacznie zwiększyć dostęp przez internet do najcenniejszych i najstarszych zasobów piśmiennictwa polskiego.

W ramach realizacji projektu zdigitalizowano i udostępniono pochodzące z dwóch największych książnic w kraju zasoby kultury stanowiące trzon Narodowego Zasobu Bibliotecznego, który, w myśl Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego, podlega szczególnej ochronie.

Zdigitalizowane zbiory udostępniono za pośrednictwem biblioteki cyfrowej POLONA, której interfejs graficzny został rozbudowany w ramach projektu. Wysoką jakość obrazu cyfrowego prezentowanych obiektów oraz ich archiwizację i zabezpieczenie, zgodnie z obowiązującymi standardami, zapewniono dzięki profesjonalnemu sprzętowi do digitalizacji, którego zakup sfinansowano w ramach projektu.

Obiekty zdigitalizowane w ramach projektu należą do domeny publicznej, co pozwala na ich nieograniczone wykorzystanie w celach naukowych, edukacyjnych, artystycznych, a także komercyjnych.

W ramach projektu zdigitalizowano i udostępniono w wolnym dostępie:

691 772 obiekty pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej,

375 312 obiektów pochodzących ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.

Cały zdigitalizowany w ramach projektu zasób dostępny jest pod linkiem: https://polona.pl/items/?filters=project:Patrimonium,public:1,hasTextContent:0

Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 oraz dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowita faktyczna wartość projektu wynosi 78 242 936,75 zł. 

Wartość dofinansowania z UE: 69 102 052,71 zł.
Termin realizacji projektu: 01.2017 – 01.2020.

Kontakt:

Zespół Zadaniowy „Biuro Projektów IT”
e-mail: i.korchow@bn.org.pl

Patrimonium – zabytki piśmiennictwa

Projekt „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa” to kontynuacja digitalizacji zbiorów specjalnych – w tym najważniejszych zabytków Narodowego Zasobu Bibliotecznego – Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej i udostępnienie ich za pośrednictwem biblioteki cyfrowej POLONA.

Przedmiotem projektu „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa” była digitalizacja zbiorów specjalnych dwóch największych bibliotek w kraju i ich udostępnienie za pośrednictwem biblioteki cyfrowej POLONA w celu wykorzystania m.in. na potrzeby naukowe, artystyczne, historyczne i edukacyjne.

W ramach projektu zdigitalizowano i udostępniono w wolnym dostępie:

112 524 obiekty pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej,

30 167 obiektów pochodzących ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.

Cały zdigitalizowany w ramach projektu zasób dostępny jest pod linkiem: https://polona.pl/items/?filters=project:Patrimonium_2,public:1,hasTextContent:0

Projekt „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 oraz dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowita faktyczna wartość projektu: 33 218 673,41 zł.

Wartość dofinansowania z UE: 28 112 963,28 zł.

Środki krajowe: 5 105 710,13 zł

Termin realizacji projektu: 07.2020 – 11.2022.

Kontakt:

Zespół Zadaniowy „Biuro Projektów IT”
e-mail: i.korchow@bn.org.pl