DLA WYDAWCÓW - BIBLIOTEKA NARODOWA

Wydawcy mają obowiązek przekazać do Biblioteki Narodowej w ramach egzemplarza obowiązkowego 2 egzemplarze każdej publikacji ukazującej się na terenie Polski tj.: książek, czasopism, map, atlasów, globusów, nut, druków ulotnych, oprogramowań, filmów i nagrań dźwiękowych w postaci fizycznej lub cyfrowej, druków brajlowskich.

Wydawca zobowiązany jest przekazać egzemplarze obowiązkowe w następujących terminach:

  • Bibliotece Narodowej – w ciągu 5 dni od zakończenia procesu produkcji publikacji;
  • pozostałym bibliotekom – w ciągu 14 dni od zakończenia procesu produkcji publikacji.

Przesyłki zawierające egzemplarz obowiązkowy są zwolnione z opłat pocztowych.
Publikacje w formie cyfrowej Wydawcy mogą nadsyłać  po zarejestrowaniu się w Repozytorium Cyfrowym BN.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z egzemplarzem obowiązkowym prosimy o kontakt:
tel: 22 608 26 22 e-mail: eo@bn.org.pl

Jak, gdzie, kiedy wysłać

Egzemplarze fizyczne

Biblioteka Narodowa
Kancelaria
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem „Egzemplarz obowiązkowy”

lub dostarczyć osobiście:
adres jak wyżej, pok. 283.

 

Wysyłka egzemplarzy obowiązkowych jest zwolniona z opłaty pocztowej pod warunkiem, ze została nadana jako:

  • list ekonomiczny  do 2 kg
  • paczka ekonomiczna -  do 10 kg

W miejscu znaczka pocztowego należy napisać:
„EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY ZWOLNIONY Z OPŁATY POCZTOWEJ”

Egzemplarze cyfrowe

Egzemplarze obowiązkowe publikacji w wersji cyfrowej Wydawcy mogą nadsyłać po zarejestrowaniu się w systemie POLONA dla bibliotek. Logowanie na stronie: https://pdb.polona.pl

Kontakt

e-wydawcy@bn.org.pl
tel. 22 608 24 31

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - ISBN (International Standard Book Number) służy do identyfikacji wydawcy i wydawanych przez niego wydawnictw zwartych.

Wnioski o numery ISBN i zgłoszenia wykorzystania numeru przyjmowane są wyłącznie przez serwis e-isbn.pl. Serwis przeznaczony jest tylko dla wydawców mieszczących się na terenie Polski.

Wydawca, który już zarejestrował się w serwisie po wejściu na stronę e-isbn.pl loguje się w prawym górnym rogu: zaloguj.

ISMN (międzynarodowy znormalizowany numer druku muzycznego) służy do jednoznacznej identyfikacji wydawcy i wydawanych przez niego druków muzycznych. Biuro nadaje numery identyfikacyjne firmom wydawniczym działającym na terenie Polski oraz przydziela pule (na 10, 100, 1000 numerów) międzynarodowego znormalizowanego numeru druku muzycznego (ISMN) na ich pisemny wniosek. Otrzymaną pulę numerów ISMN wydawca wykorzystuje aż do jej wyczerpania - wyłącznie do oznaczania własnej produkcji wydawniczej. Włączenie się wydawcy do systemu ISMN jest dobrowolne.

Wydawca powinien informować Zespół Zadaniowy ds. ISBN i ISMN o wszelkich zmianach w swojej nazwie i adresie.

Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN), nadawany zasobom ciągłym (czasopismom, gazetom, seriom numerowanym, rocznikom itp.), ukazującym się na różnych nośnikach, służy do jednoznacznej identyfikacji danego tytułu, wprowadzając go do światowego systemu informacji. Narodowy Ośrodek ISSN ustala tytuły kluczowe zasobów ciągłych wydawanych w Polsce i nadaje pojedynczy numer ISSN na konkretny tytuł.

Zasób ciągły - publikacja na dowolnym nośniku, publicznie dostępna, wydawana sukcesywnie bez określonego z góry zakończenia, zazwyczaj w następujących po sobie lub aktualizowanych częściach, przeważnie oznaczonych numerycznie i/lub chronologicznie.