Nagroda Literacka Skrzydła Dedala - Biblioteka Narodowa

EN

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala

W roku 2015 Biblioteka Narodowa ustanowiła Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala. Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinie literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej, artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej.

W ocenie jury brane są pod uwagę istotne walory poznawcze twórczości nominowanych autorów, a także niekonwencjonalność sądów, opinii, odwaga i precyzja myśli oraz piękno słowa.

Nagroda nawiązuje do idei Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, przyznawanej w latach 1985-1989 przez Komitet Kultury Niezależnej, a następnie w latach 1995-2008 przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (Ossolineum) i w latach 2010-2012 przez Bibliotekę Narodową.

Laureatów wyłania jury, powołane przez Dyrektora Biblioteki Narodowej.

Laureat Nagrody otrzymuje list gratulacyjny oraz ufundowaną przez Bibliotekę Narodową nagrodę pieniężną.

Patronat medialny nad Nagrodą objął Program 2 Polskiego Radia.