Wypożyczenia międzybiblioteczne - Biblioteka Narodowa

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Wypożyczaniem zbiorów Biblioteki Narodowej innym instytucjom oraz sprowadzaniem materiałów z innych bibliotek zajmuje się zajmuje się Zakład Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego.

Zakład prowadzi wypożyczanie zbiorów Biblioteki Narodowej do innych bibliotek (krajowych i zagranicznych) zgodnie z obowiązującym w Bibliotece Narodowej Regulaminem wypożyczania międzybibliotecznego.

Na zasadach sformułowanych w Regulaminie wypożyczania międzybibliotecznego Zakład sprowadza także materiały biblioteczne z innych bibliotek (krajowych i zagranicznych) do Biblioteki Narodowej.

Wypożyczenia krajowe są bezpłatne. Za sprowadzenie materiałów z zagranicy pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Zakład prowadzi także wypożyczanie zbiorów Biblioteki Narodowej na wystawy.

Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00.

Adres:

Biblioteka Narodowa
Zakład Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Telefony informacyjne:

  • (22) 608 23 33 (wypożyczanie zagraniczne)
  • (22) 608 23 32 (wypożyczanie krajowe)
  • (22) 608 26 81 (Academica)

Kontakt e-mail: