Skarbiec piśmiennictwa Rzeczypospolitej – rewitalizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Rzeczypospolitej - Biblioteka Narodowa

SKARBIEC PIŚMIENNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ – REWITALIZACJA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU RZECZYPOSPOLITEJ

Skarbiec piśmiennictwa Rzeczypospolitej – rewitalizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie

Pałac Rzeczypospolitej i przylegający do niego Ogród Krasińskich stanowią charakterystyczne dla baroku założenie pałacowo-ogrodowe (fr. entre cour et jardin). Wybudowany w latach 1688–1699 według projektu Tylmana z Gameren w zgodnej opinii współczesnych należał do najpiękniejszych pałaców magnackich w Warszawie.

Dofinansowanie projektu Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej)

Informujemy, że w dniu 12 lutego 2021 roku decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, premiera prof. Piotra Glińskiego przyznano dofinansowanie w wysokości 15.108.065,74 PLN na realizację projektu Biblioteki Narodowej pn. Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie, złożonego w ramach Poddziałania 1.1., Działania 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021.

Lista dofinansowanych projektów