Skarbiec piśmiennictwa Rzeczypospolitej – rewitalizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Rzeczypospolitej - Biblioteka Narodowa

SKARBIEC PIŚMIENNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ – REWITALIZACJA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU RZECZYPOSPOLITEJ

Skarbiec piśmiennictwa Rzeczypospolitej – rewitalizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie

Pałac Rzeczypospolitej i przylegający do niego Ogród Krasińskich stanowią charakterystyczne dla baroku założenie pałacowo-ogrodowe (fr. entre cour et jardin). Wybudowany w latach 1688–1699 według projektu Tylmana z Gameren w zgodnej opinii współczesnych należał do najpiękniejszych pałaców magnackich w Warszawie.

Obecnie w Pałacu Rzeczypospolitej przechowywane są kolekcje rękopisów i starodruków Biblioteki Narodowej, znajduje się tutaj też Czytelnia Rękopisów i Starodruków. Od niedawna gromadzi się tu, w Archiwum Jazzu Polskiego, materiały związane z historią polskiej muzyki jazzowej.

Czytelnia Rękopisów i Starodruków
otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00.
tel.: 22 531 02 03
e-mail: udost@bn.org.pl

Zakład Rękopisów
tel.: 22 531 02 26, 22 531 02 71
e-mail: manus@bn.org.pl

Zakład Starych Druków
tel. 22 531 02 48, 22 531 02 40
e-mail: stardruk@bn.org.pl

Informacje o wydarzeniach kulturalnych w Pałacu Rzeczypospolitej

Biuro Komunikacji i Promocji Biblioteki Narodowej
tel.: 22 608 26 45
e-mail: so@bn.org.pl