mLUMEN - Biblioteka Narodowa

EN

mLUMEN

Projekt został zrealizowany w ramach Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pozostałą część dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cele szczegółowe Projektu obejmowały:

  • Stworzenie aplikacji mobilnej LUMEN (progresywnej aplikacji webowej – PWA) agregującej wybrane ISP i treści pochodzące z blogosfery (blogi naukowe, publicystyczne, kulturalne).
  • Rozszerzenie funkcjonalności istniejącej publicznej e-usługi „Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS” polegające na zintegrowaniu dodatkowych ISP (portal dane.gov.pl).
  • Stworzenie publicznej e-usługi DESKRYPTOR polegającej na automatycznym nadawaniu słów kluczowych (DBN) dowolnemu tekstowi w języku polskim przy wykorzystaniu uczenia maszynowego.
  • Stworzenie interfejsu pośredniczącego LUMEN-WP między e-usługą DESKRYPTOR a systemem zarządzania treścią WordPress w postaci ogólnodostępnej wtyczki umożliwiającej automatyczne tagowanie tworzonych przez użytkowników treści i zamieszczanie ich w aplikacji mobilnej LUMEN.
  • Integracja ISP z portalu dane.gov.pl z aplikacją mobilną LUMEN.

Dzięki zapewnieniu dostępu do informacji za sprawą aplikacji mobilnej LUMEN użytkownicy będą mieli możliwość zaspokojenia swoich potrzeb informacyjnych. Zebrane w jednym miejscu informacje pozwolą na przekrojowe spojrzenie na wybrane zagadnienia. Pozwoli to także na zwalczanie zjawiska tzw. fake newsów, czyli fałszywych informacji znajdujących się w ogólnym obiegu informacyjnym, gdyż ułatwi ich weryfikację za pomocą wyszukanych źródeł.

Dzięki wprowadzeniu e-usługi publicznej DESKRYPTOR możliwe jest ujednolicenie słów kluczowych (tagów) wykorzystywanych do opisywania poszczególnych tekstów, co przekłada się na łatwiejsze wyszukiwanie przez użytkowników treści zamieszczonych w aplikacji mobilnej LUMEN za pomocą ogólnodostępnej wtyczki LUMEN-WP do systemu zarządzania treścią WordPress. Pozwala to na zwiększenie widoczności takich treści w przestrzeni internetowej, dzięki czemu możliwe jest włączenie blogerów do głównego obiegu informacji.

Linki do produktów projektu:

  • Aplikacja desktopowa mLumen dostępna jest pod adresem: https://mlumen.bn.org.pl/
  • Aplikacja mobilna mLumen możliwa do pobrania na urządzenia mobilne w dwóch sklepach:  
  1. AppStore  – https://apps.apple.com/pl/app/mlumen/id6443815640?l=pl  
  2. Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.org.bn.mlumen.twa&hl=pl 

Wartość dofinansowania: 1 909 375,83 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 615 904,76 zł

Realizacja: 1 691 857,36 zł

Termin realizacji projektu: październik 2020 – październik 2022

Kierownik projektu: Maciej Nadulski