Czytelnie - Biblioteka Narodowa

EN

Czytelnie

 • Wszelkie pytania związane z udostępnianiem zbiorów prosimy kierować na adres: bnczyt@bn.org.pl lub pod nr tel. (22) 608 23 30, (22) 608 24 91. Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej

  Plan biblioteki

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 25 84, (22) 608 25 85
  e-mail: bnczyt@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do soboty:
  08.30–20.30

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  parter

  W Czytelni Górnej udostępniane są książki i czasopisma z XIX-XXI w. (z wyłączeniem egzemplarzy wieczystych oznaczonych sygnaturą A oraz zbiorów o sygnaturze Kras. i o sygnaturach zawierających dopiski: Cim., Cym., Chr., Cim. konsp., Konsp., Min., Wyst.). Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN.

   

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 25 84, (22) 608 25 85
  e-mail: bnczyt@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do soboty:
  08.30–20.30

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  niski parter

  W Czytelni Dolnej udostępniane są książki i czasopisma z XIX-XXI w. (z wyłączeniem egzemplarzy wieczystych oznaczonych sygnaturą A oraz zbiorów o sygnaturze Kras. i o sygnaturach zawierających dopiski: Cim., Cym., Chr., Cim. konsp., Konsp., Min., Wyst.). Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN.

 •  

  KONTAKT

  tel. (22) 608 25 84, (22) 608 25 85
  e-mail: bnczyt@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do soboty:
  08.30–20.30

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  parter

  W Czytelni Encyklopedii i Słowników można skorzystać z dawnych encyklopedii i słowników. Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN.

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 25 84, (22) 608 25 85
  e-mail: bnczyt@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do soboty:
  08.30–20.30

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  parter

  Czytelnia Nowości oferuje codziennie aktualizowane ostatnie publikacje. Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN.

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 25 84, (22) 608 25 85
  e-mail: bnczyt@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do soboty:
  08.30–20.30

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  parter

  W Czytelni Prasy można przeglądać najnowsze numery gazet i czasopism, korzystać z Internetu oraz cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej. To miejsce otwarte dla każdego, nie jest wymagana karta czytelnika.

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 25 84, (22) 608 25 85
  e-mail: zzb@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do soboty:
  08.30–20.30

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  niski parter

  Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN. W czytelni udostępniane są książki i czasopisma z zakresu bibliologii. Księgozbiór podręczny tworzą polskie i zagraniczne książki i czasopisma z zakresu bibliotekoznawstwa. W wolnym dostępie jest ponad 30 tysięcy woluminów.

 • KONTAKT

  tel. (22)608 24 85
  e-mail: bnczyt@bn.org.pl

  tel. (22) 608 28 03
  e-mail: a.romaniuk@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do soboty: 8.30-20.30

  Udostępnianie rękopisów
  Od poniedziałku do piątku:
  08.30–17.30

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  parter

   

  W Czytelni Zasobu Wieczystego udostępniane są rękopisy, egzemplarze wieczyste książek i czasopism z XIX–XXI w. oznaczone sygnaturą A, zbiory o sygnaturze Kras. i o sygnaturach zawierających dopiski: Cim., Cym., Chr., Cim. konsp., Konsp., Min., Wyst., druki ulotne oraz starodruki (w przypadkach określonych w art. 4 ust. 7) regulaminu korzystania z Biblioteki Narodowej .
  Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN.

  Rękopisy są udostępniane wyłącznie w postaci cyfrowej w bibliotece cyfrowej Polona.pl. Zamówienia na dostęp do rękopisów, które dotychczas nie posiadają kopii cyfrowych lub mikrofilmów, należy składać przez konto czytelnika i katalog główny BN. Rękopisy w oryginale mogą być udostępnione w szczególnych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych i na wniosek przesłany mailowo do kierownika Zakładu Rękopisów. Wniosek wymaga uzasadnienia.

  Starodruki są udostępniane wyłącznie w postaci cyfrowej w bibliotece cyfrowej Polona.pl. Starodruki w oryginale mogą być udostępnione w szczególnych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych i na wniosek przesłany mailowo do kierownika Zakładu Starych Druków. Wniosek wymaga uzasadnienia. Czytelnicy mogą również przesyłać sugestie digitalizacji wypełniając formularz na Polona.pl.

  Zamówienia na druki ulotne (sygnatury DŻS) realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 08:30–15:00.

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 27 16, (22) 608 27 12
  e-mail: kart@bn.org.pl
  e-mail: ikon@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do piątku:
  10:00–14:00

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  piętro I, p. 1108

  W Czytelni Kartograficznej udostępniane są mapy, atlasy, grafika, rysunki i fotografie oraz specjalistyczny księgozbiór podręczny. Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN.

  Pytania dotyczące zbiorów kartograficznych prosimy kierować do Zakładu Zbiorów Kartograficznych na adres kart@bn.org.pl

  Pytania dotyczące zbiorów ikonograficznych prosimy kierować do Zakładu Zbiorów Ikonograficznych na adres ikon@bn.org.pl

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 23 89, (22) 608 26 55 (22) 608 26 56
  e-mail: zzmuz@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do piątku:
  10:00–14:00

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  piętro I, p. 1001

  Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN. W Czytelni udostępnia się piśmiennictwo muzyczne, druki i rękopisy oraz książki i czasopisma o tematyce muzycznej. Korzystanie ze zbiorów szczególnie chronionych (rękopisy muzyczne, stare druki muzyczne, druki muzyczne – cymelia, a także obiekty w złym stanie zachowania) jest ograniczone następującymi przepisami:

  • materiały podlegające szczególnej ochronie mogą być udostępnione w oryginale jedynie po uzyskaniu zgody kierownika Zakładu Zbiorów Muzycznych lub osób przez niego upoważnionych;
  • materiały chronione dostępne są wyłącznie dla pracowników nauki. Inne osoby, np. studenci lub pracownicy instytucji, muszą przedstawić pisemne skierowanie uczelni lub zaświadczenie odnośnej instytucji, określające zamierzony temat badań;
  • do korzystania ze zbiorów szczególnie chronionych wymagane jest – obok zdeponowania obowiązującej karty czytelnika – okazanie dodatkowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
  • instytucje krajowe i zagraniczne mogą wypożyczać zbiory muzyczne na wystawy po podpisaniu stosownych umów.

  Czytelników pragnących skorzystać ze zbiorów prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo: zzmuz@bn.org.pl.

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 26 66, (22) 608 26 61
  e-mail: czytzzdia@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do piątku:
  10:00–14:00

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  piętro I, p. 1160

  Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN. Udostępnia się tutaj:

  • materiały zgromadzone w zbiorach Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych posiadające status egzemplarzy użytkowych;
  • wyjątkowo, za zgodą kierownika zakładu, w formie jednorazowego przesłuchania: egzemplarze wieczyste – płyty CD, DVD, Blu-ray, wideokasety, płyty gramofonowe oraz taśmy i kasety magnetofonowe, jeżeli ich odtworzenie jest niezbędne do udokumentowanych celów naukowych, twórczych lub dydaktycznych.

  Wałki fonograficzne i rolki pianolowe, w przypadku braku kopii na innych nośnikach, udostępniane są jedynie do wglądu.

  W Czytelni udostępnia się również specjalistyczny księgozbiór podręczny, w tym kilkanaście czasopism poświęconych muzyce, fonografii i kinematografii.