Sprawozdanie BN - Biblioteka Narodowa

EN

Sprawozdanie BN

Co roku Biblioteka Narodowa publikuje Sprawozdanie ze swojej działalności. Zawiera ono komplet informacji na temat gromadzenia, udostępniania, opracowywania, konserwacji i ochrony zbiorów, a także wszelkich prac naukowych, przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych podejmowanych przez Narodową Książnicę w minionym roku.

Sprawozdanie Biblioteki Narodowej, obok wersji drukowanej, udostępniane jest również na stronie internetowej w formie pliku .pdf do pobrania.