Filmowanie i fotografowanie zbiorów - Biblioteka Narodowa

EN

Filmowanie i fotografowanie zbiorów

Biblioteka Narodowa umożliwia wykorzystanie swoich zbiorów (poprzez fotografowanie i filmowanie) w publikacjach prasowych i książkowych oraz programach telewizyjnych i filmach. Udostępnianie jednostkom organizacyjnym  (np. firmom i instytucjom) obiektów ze zbiorów BN do filmowania, fotografowania lub wykonania kopii sprzętem użytkownika spoza BN wymaga specjalnego przygotowania i jest odpłatne.

Informacja

tel: (22) 608 23 26;
e-mail: bnczyt@bn.org.pl

Cennik opłat

za przygotowanie książek, czasopism i dokumentów życia społecznego wydanych po 1801 r. do filmowania, fotografowania lub wykonania kopii sprzętem użytkownika przez jednostki organizacyjne (np. firmy i instytucje):

  • książki, czasopisma (bez gazet dużych formatów) i dokumenty życia społecznego XIX w. – 45,00 zł za j./wol.
  • książki, czasopisma (bez gazet dużych formatów) i dokumenty życia społecznego wydane w latach 1901–1939 – 35,00 zł za j./wol.
  • książki, czasopisma (bez gazet dużych formatów) i dokumenty życia społecznego wydane w latach 1940–1948 – 45,00 zł za j./wol.
  • książki, czasopisma (bez gazet dużych formatów) i dokumenty życia społecznego wydane po 1948 r. – 35,00 zł za j./wol.
  • gazety dużych formatów wydane w latach 1801–1980 – 60,00 za j./wol.
  • gazety dużych formatów wydane od 1981 r. – 40,00 zł za j./wol.
  • wydawnictwa chronione, cymelia – 70,00 zł za j./wol.

Filmowanie i fotografowanie przez jednostki organizacyjne (np. firmy i instytucje) sprzętem użytkownika odbywa się w pomieszczeniu wyznaczonym przez pracowników BN.