Centrum Kompetencji - Biblioteka Narodowa

EN

Centrum Kompetencji

Od 2009 r. na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego zadania digitalizacyjne prowadzą Centra Kompetencji: Biblioteka Narodowa (materiały biblioteczne), Narodowy Instytut Dziedzictwa (zabytki), Narodowy Instytut Audiowizualny (materiały audiowizualne) i Narodowe Archiwum Cyfrowe (materiały archiwalne). Ponadto Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów prowadzi prace w zakresie digitalizacji muzealiów. Instytucje te wdrażają zmiany technologiczne dotyczące digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych, koordynują ich gromadzenie i przechowywanie, edukują kadry instytucji kultury prowadzących digitalizację oraz udostępniają i promują zasoby cyfrowe.

Celami Centrum są:

  • wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych,
  • koordynacja w zakresie gromadzenia i przechowywania zasobów cyfrowych,
  • edukacja kadr instytucji kultury prowadzących digitalizację,
  • udostępnianie materiałów zdigitalizowanych,
  • promocja zasobów cyfrowych.

Oświadczenie

Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych w Bibliotece Narodowej nie udzielało i nie udziela rekomendacji żadnym producentom i dystrybutorom sprzętu lub oprogramowania. Centrum Kompetencji wyjaśnia, że dokument „Digitalizacja piśmiennictwa” z opisem zaleceń digitalizacyjnych zawierający nazwy marek i modeli sprzętu digitalizacyjnego powstał w roku 2009.
Jakiekolwiek powoływanie się przez producentów lub dystrybutorów na „spełnianie zaleceń Centrum Kompetencji” nie ma związku z aktualnymi opiniami Centrum Kompetencji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: centrum.kompetencji@bn.org.pl.

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego