Przygotowanie obiektów do digitalizacji w ramach projektu „Patrimonium” – realizacje konserwatorskie - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Przygotowanie obiektów do digitalizacji w ramach projektu „Patrimonium” – realizacje konserwatorskie

Data publikacji:

W dwudziestym numerze „Notesu Konserwatorskiego” ukazał się artykuł Przygotowanie obiektów do digitalizacji w ramach projektu „Patrimonium”realizacje konserwatorskie autorstwa Justyny Król-Próby, kierownika Pracowni Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej. Podejmuje on problematykę pracy konserwatora ze zbiorami dawnymi, poddawanymi masowej digitalizacji w ramach programu „Patrimonium”.

Pierwsza część artykułu opisuje najistotniejsze aspekty stanu zachowania obiektów mające wpływ na przebieg digitalizacji, między innymi występowanie, zasięg i intensywność zniszczeń fizycznych, chemicznych oraz mikrobiologicznych. Porusza też kwestię oryginalnej budowy technologicznej, która w przypadku kodeksów niejednokrotnie utrudnia lub uniemożliwia wykonanie skanów.

Druga część koncentruje się na interwencji konserwatorskiej, czyli kwestii wykonywania zabiegów przygotowujących zbiory biblioteczne do skanowania. Przedstawiono tu statystyki dotyczące liczby przeglądów konserwatorskich i obiektów poddanych zabiegom z dwóch lat trwania projektu „Patrimonium” (2017–2018).

Tekst został  bogato zilustrowany fotografiami obiektów przed i po konserwacji. Zaprezentowano przykłady realizacji konserwatorskich z zakresu przygotowania różnorodnych typów obiektów do digitalizacji. Jednym z przykładów jest rękopis Dokumenty z lat 1782–1856 dotyczące udowodnienia szlachectwa Edwarda Ksawerego Fredry (syn Edwarda i Marii z Rzeczyckich) złożone Wydziałowi Krajowemu Galicji.

Dokumenty z lat 1782–1856 przed konserwacją

Dokumenty z lat 1782–1856 po konserwacjiZachęcamy do lektury całego artykułu 

„Notes Konserwatorski” to punktowane czasopismo naukowe poświęcone problematyce ochrony i konserwacji zbiorów, stworzone z myślą o ogólnopolskim środowisku konserwatorów książki. Szeroka formuła umożliwia publikację specjalistycznych tekstów, materiałów sprawozdawczych i publicystycznych.

„Notes Konserwatorskiˮ 2018, nr 20

  • 248 stron
  • ISBN 978-83-7009-814-8
  • ISSN 1509-5681
  • cena 60 zł

Więcej informacji i możliwość zakupu w Księgarni Internetowej BN