Przeglądy magazynów bibliotecznych podstawą profilaktyki konserwatorskiej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Przeglądy magazynów bibliotecznych podstawą profilaktyki konserwatorskiej

Profilaktyka ochrony materiałów bibliotecznych podczas ich przechowywania i udostępniania to jedno z głównych zadań dla bibliotekarzy i konserwatorów, zajmujących się zbiorami. Niezależnie od dokonania aktu rejestracji w narodowym zasobie bibliotecznym, wszystkie biblioteki posiadające materiały biblioteczne o wyjątkowej wartości i znaczeniu dla dziedzictwa narodowego powinny przestrzegać tych samych zasad ochrony. Propozycję procedur z zakresu konserwacji zabezpieczającej (wraz ze wzorami dokumentów) do wykorzystania w dużych bibliotekach w Polsce przedstawiono w artykule Przeglądy magazynów bibliotecznych podstawą profilaktyki konserwatorskiej autorstwa Ewy Potrzebnickiej, pełnomocnika dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Autorka prezentuje wypracowany przez Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych system kontrolowania magazynów bibliotecznych w Bibliotece Narodowej, polegający na cyklicznym (raz w roku), komisyjnym sprawdzeniu z autopsji wszystkich elementów związanych z przechowywaniem zbiorów.

Dla pracowników Biblioteki Narodowej, zajmujących się oryginałami materiałów bibliotecznych czasowo znajdującymi się poza magazynem (w trakcie opracowania, wpisywania do inwentarza, nadawania ustalonych oznaczeń i zabezpieczeń, digitalizacji, udostępniania i wypożyczania na wystawy itp.), wprowadzono zalecenia konserwatorskie pod nazwą Zasady właściwego postępowania z materiałami bibliotecznymi poza magazynami bibliotecznymi Biblioteki Narodowej.

Warty uwagi jest również zamieszczony na końcu artykułu wybór podstawowych publikacji w języku polskim z zakresu konserwacji profilaktycznej i konserwacji zabezpieczającej.

Zachęcamy do lektury całego artykułu

„Notes Konserwatorski” to punktowane czasopismo naukowe poświęcone problematyce ochrony i konserwacji zbiorów, stworzone z myślą o ogólnopolskim środowisku konserwatorów książki. Szeroka formuła umożliwia publikację specjalistycznych tekstów, materiałów sprawozdawczych i publicystycznych.

„Notes Konserwatorskiˮ 2018, nr 20

  • 248 stron
  • ISBN 978-83-7009-814-8
  • ISSN 1509-5681
  • cena 60 zł

Więcej informacji i możliwość zakupu w Księgarni Internetowej BN

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

czytaj więcej o System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

czytaj więcej o Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu