otwarte seminaria - Biblioteka Narodowa

OTWARTE SEMINARIA

Tzw. Archiwum Załuskich w Oddziale Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej – szkic zawartości i perspektywy opracowania

Serdecznie zapraszamy na najbliższe „Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej”, we wtorek 10 marca 2020 roku o godzinie 14.00. Dr Krzysztof Kossarzecki z Zakładu Rękopisów BN i dr Tomasz Szwaciński z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN wygłoszą referat Tzw. Archiwum Załuskich w Oddziale Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej – szkic zawartości i perspektywy opracowania więcej o Tzw. Archiwum Załuskich w Oddziale Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej – szkic zawartości i perspektywy opracowania

„Oficjalny Puszkin”. Twórczość Aleksandra Puszkina w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego (1869–1914)

Serdecznie zapraszamy na najbliższe „Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej”, we wtorek 3 marca 2020 roku o godzinie 14:00. Dr Maria M. Przeciszewska z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN wygłosi referat „Oficjalny Puszkin”. Twórczość Aleksandra Puszkina w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego (1869–1914) więcej o „Oficjalny Puszkin”. Twórczość Aleksandra Puszkina w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego (1869–1914)

Między historycznymi mitami a opisem źródła. Sakramentarz Tyniecki i problemy związane z jego średniowieczną proweniencją. Referat Pawła Figurskiego

OTWARTE SEMINARIA

Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium historyczne Biblioteki Narodowej. W piątek 10 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 referat pt. „Między historycznymi mitami a opisem źródła. Sakramentarz Tyniecki i problemy związane z jego średniowieczną proweniencją” wygłosi dr Paweł Figurski (Instytut Historii PAN) więcej o Między historycznymi mitami a opisem źródła. Sakramentarz Tyniecki i problemy związane z jego średniowieczną proweniencją. Referat Pawła Figurskiego

Prace redakcyjne nad polską edycją książki Jeana Fabre'a Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des lumières. Referat Piotra Skowrońskiego

OTWARTE SEMINARIA

Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium historyczne Biblioteki Narodowej. W piątek 13 grudnia o godz. 13:00 z odczytem pt. „Prace redakcyjne nad polską edycją książki Jeana Fabre'a Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des lumières” wystąpi Piotr Skowroński (Muzeum Łazienki Królewskie, Instytut Historii PAN) więcej o Prace redakcyjne nad polską edycją książki Jeana Fabre'a Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des lumières. Referat Piotra Skowrońskiego

Kodeks z utworami Kallimacha ze zbiorów Biblioteki Narodowej jako element dorobku pracowni Stanisława Górskiego. Referat Patryka Sapały

OTWARTE SEMINARIA

Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium historyczne Biblioteki Narodowej. W piątek 6 grudnia o godz. 13:00 referat „Kodeks z utworami Kallimacha ze zbiorów Biblioteki Narodowej jako element dorobku pracowni Stanisława Górskiego” wygłosi Patryk Sapała. Seminarium odbędzie się w sali 1201 na pierwszym piętrze więcej o Kodeks z utworami Kallimacha ze zbiorów Biblioteki Narodowej jako element dorobku pracowni Stanisława Górskiego. Referat Patryka Sapały