Sympozjum Bibliotheca Baltica „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wspólnego dziedzictwa kulturowego w regionie Morza Bałtyckiego” - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Sympozjum Bibliotheca Baltica „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wspólnego dziedzictwa kulturowego w regionie Morza Bałtyckiego”

Sympozjum Bibliotheca Baltica „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wspólnego dziedzictwa kulturowego w regionie Morza Bałtyckiego”

17 i 18 października 2024 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbędzie się Sympozjum Bibliotheca Baltica „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wspólnego dziedzictwa kulturowego w regionie Morza Bałtyckiego”.

Bibliotheca Baltica zaprasza bibliotekarzy, badaczy, praktyków i decydentów do zgłaszania propozycji prezentacji w języku angielskim. Sympozjum ma na celu zbadanie kluczowej roli bibliotek w zachowaniu, promowaniu i kształtowaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego.

Organizatorzy sympozjum zachęcają zainteresowanych do zgłaszania referatów dotyczących następujących tematów:

 • wspólne podejście do dziedzictwa kulturowego: przedstawienie roli bibliotek, archiwów
  i muzeów we wspieraniu dokumentalnego dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego,
 • zmieniające się krajobrazy badawcze: badanie zmieniającego się statusu studiów słowiańskich i/lub radzieckich w regionie Morza Bałtyckiego oraz ich wpływu na zbiory, zasoby i usługi biblioteczne w przyszłości,
 • tożsamość kulturowa i jej przedstawianie: zbadanie, w jaki sposób drukowanie
  i publikowanie na emigracji kształtowało i będzie kształtować tożsamość kulturową
  i przedstawianie jednostek i społeczności oraz zbadanie roli bibliotek w zapewnianiu dostępu do literatury emigracyjnej i jej ochrony,
 • przyszłe strategie i wyzwania: w jaki sposób biblioteki, archiwa i muzea zajmują się kwestiami zrównoważonego rozwoju i stosują nowe strategie w celu zapewnienia długowieczności i dostępności wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Wytyczne dotyczące nadsyłania zgłoszeń:

 • zainteresowani kandydaci powinni przesłać abstrakt w języku angielskim do 300 słów wraz z krótką biografią do 17 marca 2024 r. Organizatorzy proszą o wskazanie wybranego tematu w abstrakcie,
 • propozycje powinny jasno określać cele, metodologię i oczekiwany wkład proponowanej prezentacji w dziedzinę działań i strategii bibliotecznych,
 • prezentacje w języku angielskim powinny trwać około 20 minut, po których nastąpi sesja pytań i odpowiedzi,
 • zgłoszenia należy przesyłać do sekretarza Bibliotheca Baltica, dr. Jűrgena Warmbrunna (juergen.warmbrunn@herder-institut.de). Wiadomość należy zatytułować „Bibliotheca Baltica Symposium Submission”.

Ważne daty:

 • termin nadsyłania zgłoszeń: 17 marca 2024 r.
 • powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia: 12 kwietnia 2024 r.
 • termin sympozjum: 17-18 października 2024 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarzem Bibliotheca Baltica, dr. Jűrgenem Warmbrunnem.

Bibliotheca Baltica, stowarzyszenie bibliotek reprezentujące biblioteki z całego regionu Morza Bałtyckiego i spoza niego, uznaje transformacyjną moc bibliotek i ich potencjał jako siły napędowe współpracy regionalnej, wymiany wiedzy i zrozumienia kulturowego. Sympozjum będzie platformą dla bibliotekarzy do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniami i przyszłymi strategiami w odniesieniu do wspólnego dziedzictwa kulturowego w regionie Morza Bałtyckiego.

Więcej informacji na stronie Bibliotheca Baltica

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności