Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi – Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi wraz z Filią w Pabianicach do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi obejmują 351342 woluminów druków zwartych, 18 671 woluminów czasopism oraz 6886 woluminów materiałów audiowizualnych. Jest to literatura z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, publikacje naukowe i popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy, literatura piękna i lektury uczniowskie, programy i podręczniki szkolne, materiały dotyczące problemów oświaty w regionie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi gromadzi tzw. Muzeum Oświaty także materiały archiwalne i muzealne dotyczące historii oświaty w województwie łódzkim.

Na szczególną uwagę wśród zbiorów zasługuje pokaźna część księgozbioru Feliksa Wężyka z Mroczenia (1796 - 1863), bibliofila, prawnika i historyka, działającego w Wielkim Księstwie Poznańskim. Zgromadził on w swoim majątku bogaty księgozbiór z zakresu historii, prawa, literatury pięknej – głównie z XVI-XVIII wieku. Wśród ponad dziesięciotysięcznej biblioteki było także kilka inkunabułów i 30 rękopisów.

Współczesna biblioteka to miejsce nie tylko działań bibliotecznych i informacyjnych, ale również kulturalnych, często zakrojonych na szeroką skalę wojewódzkich czy ogólnopolskich jak: Czytanie jest ok.!, Książka mówi, Łódzkie gra w szachy, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom, Ogólnopolski Dzień Biblioterapii, Europejskie Dni Dziedzictwa Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie, Ogólnopolski projekt MEN #SzkołaDoHymnu.

Prowadzone są szkolenia dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. Możemy się pochwalić długoletnią współpracą ze środowiskiem oświatowym
i akademickim a także bibliotekarskim.

Od prawie 20. lat wydajemy Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi SIGLUM.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę wwwfb oraz Blog - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności