Zmarła Barbara Bieńkowska (1934–2022) - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zmarła Barbara Bieńkowska (1934–2022)

bienkowska barbara
fot. Książnica Cieszyńska

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 3 listopada 2022 r. prof. Barbary Bieńkowskiej, przez dwie kadencji należącej do Rady Naukowej Biblioteki Narodowej.

Prof. Barbara Bieńkowska związana była z Uniwersytetem Warszawskim, na którym w 1955 r. uzyskała magisterium na kierunku filologia klasyczna, a w 1964 r. tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

Od 1969 r. aż do przejścia na emeryturę w 1990 r. związana była z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW, w 1981 r. otrzymując stopień profesora nadzwyczajnego, a w latach 1981–1987 zajmując stanowisko dyrektora IBIN. Zawodowo aktywna pozostała w latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, do 2004 r. pracując na część etatu w IBIN, od 1992 r. pełniąc funkcję eksperta w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego, a później – aż do 2016 r. – będąc zatrudniona w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prof. B. Bieńkowska była założycielką i do 1990 r. redaktorem naczelnym periodyku „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”. W 1989 r. współuczestniczyła w utworzeniu Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, od początku istnienia PTB aż do 2003 r. piastując stanowisko jego prezesa.

Była autorką wielu artykułów i książek, wniosła istotny wkład do rozwoju metodologii badań nad księgozbiorami historycznymi. Na szczególne podkreślenie zasługuje zarazem Jej dorobek w zakresie szeroko zakrojonych ogólnopolskich badań nad stratami bibliotek polskich w okresie II wojny światowej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Aleksander Brückner i jego dziedzictwo – międzynarodowa konferencja

czytaj więcej o Aleksander Brückner i jego dziedzictwo – międzynarodowa konferencja

Botanizowanie dla Orzeszkowej. Warsztaty z Sylwią Popławską

czytaj więcej o Botanizowanie dla Orzeszkowej. Warsztaty z Sylwią Popławską