Ruch Wydawniczy w Liczbach 2015. Książki. - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Ruch Wydawniczy w Liczbach 2015. Książki.

Sześćdziesiąty pierwszy rocznik „Ruchu Wydawniczego w Liczbach” prezentuje dane dotyczące produkcji wydawniczej w roku 2015. Zostały w nim uwzględnione publikacje wydane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę prezentowanych w roczniku obliczeń stanowią otrzymywane przez Bibliotekę Narodową egzemplarze obowiązkowe, czyli egzemplarze publikacji, które − zgodnie z obowiązującymi przepisami − wydawcy zobowiązani są przekazywać Narodowej Książnicy. Tegoroczną nowością jest rozdzielenie publikacji na dwie części, poświęcone osobno książkom i czasopismom. Ze względu na szybszy dostęp do danych na temat książek, pozwoli to na znaczne przyspieszenie wydawania tej części rocznika.

W przypadku książek obliczenia wykonywane są na podstawie liczby pozycji odnotowanych w „Przewodniku Bibliograficznym” za rok 2015. Uwzględniane są tu także książki przysłane do Biblioteki Narodowej z opóźnieniem, czyli opublikowane przed 2015 rokiem (choć nie wcześniej niż w roku 2010). Traktowane są one jako swoisty ekwiwalent za tę część tytułów z roku 2015, które – jak pokazuje dotychczasowa praktyka – również zostaną przekazane przez wydawców do BN w późniejszym terminie. Natomiast w zakresie publikacji periodycznych uwzględniane są wszystkie tytuły, których przynajmniej jedno wydanie z roku 2015 zostało nadesłane nie później niż do czerwca roku następnego. Należy zaznaczyć, że dane te obejmują książki i periodyki posiadające wersję papierową – jako jedyną lub funkcjonującą obok wersji elektronicznej.

W roku 2015 po raz pierwszy „Ruch Wydawniczy w Liczbach” został podzielony i opublikowany w dwóch osobnych zeszytach – pierwszy z nich obejmuje informacje statystyczne i ich interpretacje dotyczące książek, drugi – periodyków. Powodem decyzji o rozdzieleniu obu części publikacji jest fakt, iż proces gromadzenia danych dotyczących periodyków kończy się znacznie później niż proces pozyskiwania danych o książkach. Tak więc część „Ruchu Wydawniczego w Liczbach”, dotycząca opublikowanych w danym roku książek, jest możliwa do przygotowania w znacznie wcześniejszym terminie niż to się dzieje w przypadku periodyków. Uznaliśmy wobec tego, że nie warto czekać z jej prezentacją aż do czasu, gdy gotowa będzie całość rocznika. Wcześniejsza publikacja umożliwi odbiorcom skorzystanie z danych w momencie, gdy są one faktycznie aktualne.

Publikacja jest dostępna bezpłatnie w formie PDF w Księgarni BN

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności