WYDARZENIA - Biblioteka Narodowa

EN

WYDARZENIA

Księgozbiór podlaskich parafii rzymskokatolickich w XVIII wieku

czytaj więcej o Księgozbiór podlaskich parafii rzymskokatolickich w XVIII wieku

Biblioteki pałacowe i dworskie w Inflantach Polskich na przełomie XIX i XX wieku

czytaj więcej o Biblioteki pałacowe i dworskie w Inflantach Polskich na przełomie XIX i XX wieku

Słowniki i leksykony specjalistyczne i biograficzne późnego oświecenia

czytaj więcej o Słowniki i leksykony specjalistyczne i biograficzne późnego oświecenia

Zniszczenia i przemieszczenia polskich dóbr kultury w okresie wojen polsko-szwedzkich

czytaj więcej o Zniszczenia i przemieszczenia polskich dóbr kultury w okresie wojen polsko-szwedzkich

Rosyjskie biblioteki ludowe w guberni siedleckiej w świetle korespondencji urzędowej i raportów nauczycielskich

czytaj więcej o Rosyjskie biblioteki ludowe w guberni siedleckiej w świetle korespondencji urzędowej i raportów nauczycielskich

Konferencja Forum Library Union w Bibliotece Narodowej

czytaj więcej o Konferencja Forum Library Union w Bibliotece Narodowej

Ex thesauro. Ze skarbca Biblioteki Uniwersyteckiej KUL – wystawa wirtualna

czytaj więcej o Ex thesauro. Ze skarbca Biblioteki Uniwersyteckiej KUL – wystawa wirtualna