OTWARTE SEMINARIA - Biblioteka Narodowa

EN

OTWARTE SEMINARIA

Dostojnik w świecie książek XVIII wieku – inwentarz biblioteki ks. kanonika Krzysztofa Żórawskiego

czytaj więcej o Dostojnik w świecie książek XVIII wieku – inwentarz biblioteki ks. kanonika Krzysztofa Żórawskiego

Wystawy książek niemieckich w okupowanej Warszawie w świetle współpracy Urzędu ds. Propagandy (d. warszawskiego) oraz dyrekcji Biblioteki Państwowej

czytaj więcej o Wystawy książek niemieckich w okupowanej Warszawie w świetle współpracy Urzędu ds. Propagandy (d. warszawskiego) oraz dyrekcji Biblioteki Państwowej

Zbiory polskie w zasobie Biblioteki Muzeum Rumiancewowskiego w latach 1828–1917

czytaj więcej o Zbiory polskie w zasobie Biblioteki Muzeum Rumiancewowskiego w latach 1828–1917

W kręgu podręczników do historii w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego, 1864–1915

czytaj więcej o W kręgu podręczników do historii w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego, 1864–1915

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

czytaj więcej o Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

Archiwalia Stanisława Szukalskiego ze zbiorów BN w kontekście reszty jego rękopiśmiennej spuścizny przechowywanej w kraju i poza jego granicami

czytaj więcej o Archiwalia Stanisława Szukalskiego ze zbiorów BN w kontekście reszty jego rękopiśmiennej spuścizny przechowywanej w kraju i poza jego granicami

Poszukiwania zapomnianych czasopism polskojęzycznych do 1918 roku (Rosja i Ziemie Zabrane)

czytaj więcej o Poszukiwania zapomnianych czasopism polskojęzycznych do 1918 roku (Rosja i Ziemie Zabrane)