O projekcie - Biblioteka Narodowa

EN

O projekcie

„Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”.

Projekt powstał z inicjatywy Biblioteki Narodowej, która od wielu lat prowadzi działania związane z digitalizacją oraz udostępnianiem swoich zasobów w postaci elektronicznej. Realizacja projektu pozwoli na znaczny pod względem ilościowym i jakościowym postęp w zdalnym dostępie przez internet do najcenniejszych i najstarszych zasobów piśmiennictwa polskiego.

Pochodzące z dwóch największych książnic w kraju, zdigitalizowane i udostępnione w ramach „Patrimonium” zasoby kultury stanowią trzon Narodowego Zasobu Bibliotecznego, który w myśl Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego podlega szczególnej ochronie polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych warunków m.in. w zakresie kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych, które nie powodują pogorszenia stanu ich zachowania lub zniszczenia. Udostępnienie nastąpi za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce biblioteki cyfrowej POLONA, której interfejs graficzny zostanie dodatkowo rozbudowany. Zakupiony w ramach projektu profesjonalny sprzęt do digitalizacji zapewni wysoką jakość obrazu cyfrowego, a także archiwizację obiektów i ich zabezpieczenie zgodne z obowiązującymi w Bibliotece Narodowej standardami.

Wszystkie obiekty wybrane do projektu należą do domeny publicznej, co pozwala na ich nieograniczone wykorzystanie w celach naukowych, edukacyjnych, artystycznych, a także komercyjnych. Procesowi digitalizacji zostaną poddane dokumenty pochodzące ze zbiorów kartograficznych, muzycznych, ikonograficznych, jak również czasopisma, druki ulotne, rękopisy, stare druki oraz książki z XIX i XX w. Część z nich podlega szczególnej ochronie ze względów konserwatorskich i nie jest dostępna na co dzień. Należą do nich m.in. cymelia, druki sprzed 1801 r., rękopisy (w tym rękopisy muzyczne i mapy rękopiśmienne), ryciny, rysunki, fotografie, mapy sprzed 1946 r., egzemplarze archiwalne druków ulotnych sprzed 1946 r. Przeprowadzona digitalizacja obejmie łącznie ponad milion obiektów: 652 tysięcy z zasobów Biblioteki Narodowej oraz 348 tysięcy ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Dzięki projektowi wszystkie te dzieła będą powszechnie dostępne dla każdego użytkownika internetu.

Projekt „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 oraz dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowita wartość projektu: 99 636 239,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 83 473 889,88 PLN
Termin realizacji projektu: 01.2017 – 01.2020 r.

Kontakt

Biuro projektu
e-mail: patrimonium@bn.org.pl

Martyna Marcinkowska
kierownik projektu
tel. 22 608 22 05
e-mail: m.marcinkowska@bn.org.pl

Promocja
Liliana Skoczylas
Biuro Komunikacji i Promocji
tel. (22) 608 25 52
e-mail: l.skoczylas@bn.org.pl