Polona - Biblioteka Narodowa

EN

Polona

Biblioteka cyfrowa Polona

Celem projektu „Patrimonium” jest m.in. powiększenie zbiorów biblioteki cyfrowej POLONA poprzez zdigitalizowanie, a następnie udostępnienie szerokiej grupie odbiorców ponad miliona egzemplarzy zbiorów bibliotecznych gromadzonych w dwóch najważniejszych bibliotekach w kraju: Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej, których zbiory mają wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego.

Biblioteka cyfrowa POLONA rozwijana przez Bibliotekę Narodową jest obecnie najnowocześniejszym tego typu portalem w Polsce i jednym z najnowocześniejszych na świecie. Jej podstawowym celem jest zapewnienie szerokiego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do zasobu zdigitalizowanego piśmiennictwa polskiego oraz informacji o nim. W portalu udostępniane są przede wszystkim zbiory z domeny publicznej, m.in.: stare druki, książki z XIX i XX w., ryciny, druki ulotne, nuty, rękopisy, zbiory kartograficzne i czasopisma.

Część zbiorów POLONY została również pogrupowana w kolekcje tematyczne, a teksty popularnonaukowe na blogu Polony (blog.polona.pl) stanowią dobre wprowadzenie do całej rozmaitości obiektów dostępnych w bibliotece cyfrowej.

Portal wyposażony jest w technologie wspomagające wyszukiwanie: filtry, przeszukiwanie pełnotekstowe oraz wiele innych narzędzi ułatwiających pracę ze zdigitalizowanymi obiektami.

Do przeglądania zasobów cyfrowej biblioteki POLONA nie jest wymagane zakładanie konta czy logowanie. Jednak zalogowanym użytkownikom umożliwiamy dodatkowo tworzenie kolekcji ulubionych obiektów, dodawanie notatek oraz zakładek w przeglądanych obiektach, a także bezpłatne pobieranie plików w najwyższej rozdzielczości (w formatach .jpg, .pdf).

Obecnie trwają prace nad nowymi rozwiązaniami funkcjonalnymi POLONY zgodne z rozwojem technologii i zapotrzebowaniem różnych grup użytkowników.

Odwiedź także: