Flaga ukraińska dla BN
Український прапор для Національної бібліотеки Польщі - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Flaga ukraińska dla BN
Український прапор для Національної бібліотеки Польщі

Flaga ukraińska dla BN

W niedzielę 7 maja Biblioteka Narodowa gościła przedstawicielki Ukraińskiego Towarzystwa Bibliotecznego, które wcześniej uczestniczyły na Litwie w konferencji „New Experience of Libraries in the Context of Environmental Change”: Ivanna Shcherbyna – dyrektorka Centralnej Biblioteki Rejonu (dzielnicy) Sołomiańskiego (Kijów), Anastasia Litashova oraz Kateryna Kosynska aktywnie działające na rzecz młodzieżowej sekcji Towarzystwa.

Dyrektor Ivanna Shcherbyna przekazała w darze dla dyrektora BN Tomasza Makowskiego flagę ukraińską jako podziękowanie za udzielone wsparcie.

Flagę, którą otrzymaliśmy w niedzielę uszyła matka bliskiego przyjaciela kijowskiej Centralnej Biblioteki Rejonu Sołomiańskiego, pisarza wojskowego Maksyma Petrenki. Pan Maksym w życiu cywilnym jest informatykiem, naukowcem, kierownikiem wydziału inżynierii komputerowej. W 2014 roku Maksym Petrenko był jednym z pierwszych ochotników do obrony Ukrainy, służył przez 2 lata w Batalionie Sił Specjalnych im. gen. Kulczyckiego Gwardii Narodowej Ukrainy, w 2016 r. wrócił do życia cywilnego, napisał książkę o swoich doświadczeniach wojskowych. Rankiem 24 lutego 2022 roku wrócił do wojska. W czerwcu 2022 roku zaginął podczas walk w okolicach Iziuma. Niestety, jego los jest w tej chwili nieznany. Sołomiańska Biblioteka utrzymuje bliski kontakt z jego matką. Wolontariat pomaga jej przezwyciężyć ból utraty kontaktu i nieznanych losów syna. Flagi, które szyje, wysyłane są do jednostek Sił Zbrojnych na froncie, na wyzwolone tereny, a także do szpitali, w których leczą się ranne obrończynie i obrońcy Ukrainy.

Dyrektor Ivanna Shcherbyna od wybuchu wojny w 2014 roku szyje flagi w ramach wolontariatu dla żołnierzy ukraińskiego wojska. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 pilnie potrzebne były ukraińskie flagi w związku ze zwiększeniem liczebności Sił Zbrojnych Ukrainy (dla oznaczenia jednostek i sprzętu). Szycie flag odbywało się w ramach wolontariatu w ramach działalności biblioteki w stanie wojny. Na początku pracownicy biblioteki we własnym zakresie kupowali materiał, później do wolontariatu dołączyła sieć sklepów z tekstyliami i hurtowo dostarczała materiał na ukraińskie flagi.

Український прапор для Національної бібліотеки Польщі

У неділю, 7 травня, до Національної бібліотеки завітали представники Української бібліотечної асоціації, які раніше брали участь у Литві в конференції „New Experience of Libraries in the Context of Environmental Change”: Іванна Щербина - директорка Центральної бібліотеки Солом'янського району (м. Київ), Анастасія Літашова та Катерина Косинська, які беруть активну участь у роботі молодіжної секції УБА.

Директор Іванна Щербина передала в подарунок директору НБП Томашу Маковському український прапор на знак подяки за підтримку.

Прапор, який був прийнятий у неділю, був пошитий матір'ю близького друга Київської центральної бібліотеки Солом'янського району, військового письменника Максима Петренка. Пан Максим у цивільному житті - інформатик, науковець, завідувач відділу комп'ютерної інженерії. У 2014 році Максим Петренко був одним з перших добровольців котрі стали на захист України, 2 роки служив у батальйоні спеціального призначення ім. генерала Кульчицького Національної гвардії України, у 2016 році повернувся до цивільного життя, написав книгу про свій військовий досвід. Вранці 24 лютого 2022 року повернувся до війська. У червні 2022 року зник безвісті під час боїв під Ізюмом. На жаль, його доля наразі невідома. Соломянська бібліотека підтримує тісний зв'язок з його матір'ю. Волонтерство допомагає їй пережити біль від втрати зв'язку та невідомої долі сина. Прапори, які вона шиє, передаються у підрозділи ЗСУ на фронт, на звільнені території, а також у госпіталі, де лікуються поранені захисники та захисниці України.

Директорка Іванна Щербина шиє прапори з початку війни у 2014 році в рамках своєї волонтерської роботи для бійців української армії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року з огляду на збільшення чисельності Збройних сил України виникла гостра потреба в українських прапорах (для позначення підрозділів та техніки). Пошиття прапорів відбувалося на волонтерських засадах в рамках діяльності бібліотеки у воєнному стані. Спочатку працівники бібліотеки самі купували матеріал, але згодом до волонтерської роботи долучилася мережа текстильних магазинів, які масово почали постачати тканину для українських прапорів.

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności