„Współpracujmy dla przyszłości”. Relacja ze Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

„Współpracujmy dla przyszłości”. Relacja ze Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji

„Współpracujmy dla przyszłości”. Relacja ze Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji

Ponad 2600 uczestników ze 100 krajów wzięło udział w 86. Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji (World Library and Information Congress). Wirtualnemu wydarzeniu towarzyszyło hasło „Let’s work together for the future”. Program składał się z ponad 160 sesji, podczas których swoimi doświadczeniami podzielili się prelegenci z całego świata.

Głównymi tematami poruszanymi w trakcie Kongresu były:

  • wpływ pandemii koronawirusa na biblioteki,
  • zmiany klimatyczne i cele zrównoważonego rozwoju,
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego,
  • przyszłość bibliotek,
  • wsparcie decydentów w funkcjonowaniu bibliotek.

Podczas ceremonii otwarcia zgromadzonych powitała Christine Mackenzie, przewodnicząca IFLA, przypominając o istotnej roli bibliotek w społeczeństwie. Nawiązując do przesłania jej wypowiedzi, Gerald Leitner, sekretarz generalny IFLA, zachęcił do współpracy i współtworzenia przyszłości bibliotekarstwa.

W debacie przypomniano cele strategiczne IFLA, które omawiano w kontekście skutków sytuacji pandemicznej. Zwrócono między innymi uwagę na konieczność wypracowania modelu zapewniającego dostęp do informacji w sposób cyfrowy w związku ze spowodowanymi przez epidemię utrudnieniami, prowokującymi do rewizji tradycyjnych form korzystania z zasobów bibliotek. Odwołano się do aktualizowanego Manifestu Biblioteki Publicznej (The Public Library Manifesto) i współpracy IFLA z UNESCO. Podkreślano rolę biblioteki w procesie wspierania uczenia się przez całe życie, a także w umożliwianiu szerokiego dostępu do informacji poprzez inkluzyjność i uczestnictwo w kulturze.

Odrębny temat, który zwrócił uwagę uczestników, to rola i sposoby wykorzystania kolekcji muzycznych w bibliotekach – od gromadzenia literatury w tym zakresie, uzupełniania i wzbogacania zbiorów muzycznych i audiowizualnych, fachowych porad bibliotekarzy muzykologów, aż po stwarzanie użytkownikom możliwości nagrywania, ćwiczenia na różnych instrumentach i kontynuowania edukacji muzycznej w bibliotece. Doceniono też Miejską Bibliotekę Publiczną we Włocławku, która zajęła drugie miejsce w międzynarodowym konkursie „NPSIG Music Contest 2021”.

W kolejnym dniu obrad Kongresu poruszono między innymi problem zmian klimatycznych. Dyskutowano o ekosystemie cyfrowym i formach dostarczania cyfrowych treści w czasie epidemii. Uhonorowano poszczególne sekcje IFLA – przyznano m.in. IFLA International Marketing Award za zrealizowane projekty marketingowe bibliotek. Jednym z kluczowych zagadnień poruszanych w trakcie sesji była reakcja bibliotek na priorytety regionalne. Eksperci z różnych krajów podzielili się również wizjami przyszłości bibliotek – od budowania sztucznej inteligencji poprzez systemy algorytmiczne, kończąc na innowacjach, wdrażaniu systemów chmurowych oraz rozwoju usług skierowanych do różnych użytkowników.

Ponadto IFLA wydała oświadczenie w sprawie obecnej sytuacji w Afganistanie, zwracając uwagę nie tylko na rolę bibliotek czy ochronę dziedzictwa kulturowego, ale i przestrzeganie praw człowieka oraz wolności wypowiedzi, dostępu do informacji i edukacji.

Kwestie te pojawiły się też ostatniego dnia obrad, jednak głównymi tematami były cele zrównoważonego rozwoju ONZ i zielona biblioteka. Odrębną sesję poprowadziła przewodnicząca-elektka IFLA Barbara Lison. Tematem przewodnim tej debaty było budowanie zrównoważonej przyszłości i określenie trendów (w interakcji z uczestnikami Kongresu i zaproszonymi ekspertami), które wpłyną na środowisko bibliotekarskie. W trakcie uroczystego zamknięcia obrad ogłoszono, iż Kongres w 2022 roku odbędzie się w Dublinie, stolicy Irlandii.

Warto dodać, że po raz pierwszy streaming kongresu odbył się w 2017 roku, kiedy to Polska była organizatorem wydarzenia. Tradycja ta, kontynuowana w kolejnych edycjach WLIC, z pewnością pomogła w przetarciu szklaków, dotarciu do szerszej społeczności bibliotekarzy i miała pośredni wpływ na organizację obecnego spotkania.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: IFLA

Aktualności

Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

czytaj więcej o Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

Realizacja zamówień od 1 lipca do 31 sierpnia

czytaj więcej o Realizacja zamówień od 1 lipca do 31 sierpnia

Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"

czytaj więcej o Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"