Prawoznawstwo versus jurysprudencja. Nauki prawne w Deskryptorach Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Prawoznawstwo versus jurysprudencja. Nauki prawne w Deskryptorach Biblioteki Narodowej

Klara Spurgjasz z Instytutu Bibliograficznego BN, autorka artykułu Prawoznawstwo versus jurysprudencja. Nauki prawne w Deskryptorach Biblioteki Narodowej podsumowuje dotychczasową pracę z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej w zakresie nauk prawnych – zarówno kwestii związanych z opracowaniem zbiorów, jak i tworzeniem kartoteki deskryptorów.

Artykuł jest poświęcony zmianom w zasadach opracowania publikacji z zakresu nauk prawnych po wdrożeniu Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Pierwsza jego część dotyczy przekształceń Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej w Deskryptory Biblioteki Narodowej w zakresie haseł z dziedziny nauk prawnych. Kolejna część dotyczy zasad opracowania różnorodnych typów piśmiennictwa prawniczego po wprowadzeniu nowego modelu opracowania, a zatem zmian, które zaszły na poziomie rekordu bibliograficznego. W ostatniej części artykułu przybliżono nowe deskryptory przedmiotowe powstające w omawianej dziedzinie – zasady ich tworzenia i budowania powiązań, z uwzględnieniem problematyki wyszukiwania fasetowego.

Przyjęta w DBN reguła aktualizowania słownika, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z bieżącego opracowania publikacji i z tendencjami obowiązującymi w tej dziedzinie, a także budowanie wielopłaszczyznowych sieci relacji pomiędzy deskryptorami, pozwala mniej wyspecjalizowanemu użytkownikowi odnaleźć się w niejednokrotnie skomplikowanej terminologii, a specjalistom daje możliwość znacznie szybszego dotarcia do poszukiwanych zagadnień. Kontynuowanie i stałe pogłębianie rozwiązań przyjętych w Deskryptorach Biblioteki Narodowej może pozwolić na znacznie lepsze dostosowanie katalogu i jego zawartości do potrzeb współczesnego użytkownika.

Zachęcamy do lektury artykułu Prawoznawstwo versus jurysprudencja. Nauki prawne w Deskryptorach Biblioteki Narodowej na stronie internetowej czasopisma. 

„Rocznik Biblioteki Narodowej” jest periodykiem naukowym poświęconym szeroko rozumianej kulturze piśmiennej (a także wybranym zagadnieniom historyczno-artystycznym, ikonograficznym i muzykologicznym) zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesności. Tematyka materiałów zawartych w „Roczniku BN” dotyczy przede wszystkim bibliologii, bibliotekoznawstwa, historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki, muzykologii, edytorstwa i prasoznawstwa.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Aleksander Brückner i jego dziedzictwo – międzynarodowa konferencja

czytaj więcej o Aleksander Brückner i jego dziedzictwo – międzynarodowa konferencja

Botanizowanie dla Orzeszkowej. Warsztaty z Sylwią Popławską

czytaj więcej o Botanizowanie dla Orzeszkowej. Warsztaty z Sylwią Popławską