Stan badań nauki niemieckiej w obszarze proweniencji zbiorów bibliotecznych bibliotek berlińskich. Referat Jacka Kordela - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Stan badań nauki niemieckiej w obszarze proweniencji zbiorów bibliotecznych bibliotek berlińskich. Referat Jacka Kordela

Data publikacji:
Powiększ obraz:

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium historyczne. W najbliższy piątek 9 listopada o godz. 13.00 dr Jacek Kordel wystąpi z odczytem Stan badań nauki niemieckiej w obszarze proweniencji zbiorów bibliotecznych bibliotek berlińskich.

16 listopada dr Kazimierz Ossowski wystąpi z odczytem Wydawnictwo „Krąg” – wspomnienia naocznego świadka.

Seminaria odbywają się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213, w sali 200 na parterze. 

Uwaga: Seminarium 9 i 16 listopada odbędzie się wyjątkowo w sali 2001.