Zmarł prof. Jerzy Jedlicki. W latach 2005-2011 zasiadał w Radzie Naukowej BN. - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Zmarł prof. Jerzy Jedlicki. W latach 2005-2011 zasiadał w Radzie Naukowej BN.

Data publikacji:

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o odejściu prof. Jerzego Jedlickiego. Wybitny historyk, badacz dziejów inteligencji polskiej, w latach 2005-2011 zasiadał w Radzie Naukowej Biblioteki Narodowej. Zmarł w Warszawie 31 stycznia 2018 r.

Prof. dr hab. Jerzy Jedlicki urodził się 14 czerwca 1930 r. w Warszawie. Studia socjologiczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1952, następnie podjął pracę naukową w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie od 1989 r. kierował Pracownią Dziejów Inteligencji. Od 1980 r. członek „Solidarności”, w stanie wojennym internowany. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.