Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

AKTUALNOŚCI BN

Ruch Wydawniczy w Liczbach. Książki

Data publikacji:

Sześćdziesiąty trzeci rocznik „Ruchu Wydawniczego w Liczbach” prezentuje dane dotyczące produkcji wydawniczej w 2016 roku. Zostały w nim uwzględnione publikacje wydane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę prezentowanych w roczniku obliczeń stanowią otrzymywane przez Bibliotekę Narodową egzemplarze obowiązkowe, czyli egzemplarze publikacji, które − zgodnie z obowiązującymi przepisami − wydawcy przekazują Narodowej Książnicy.

Podobnie jak w zeszłym roku „Ruch Wydawniczy w Liczbach” został podzielony na dwie części i opublikowany w osobnych zeszytach – pierwszy z nich obejmuje informacje statystyczne i ich interpretacje dotyczące książek, drugi – periodyków. Powodem takiej decyzji jest fakt, iż proces gromadzenia danych dotyczących periodyków kończy się znacznie później niż proces pozyskiwania danych o książkach. Tak więc część „Ruchu Wydawniczego w Liczbach”, dotycząca opublikowanych w danym roku książek, jest możliwa do przygotowania w znacznie wcześniejszym terminie niż to się dzieje w przypadku periodyków. Uznaliśmy, że nie warto czekać z jej prezentacją aż do czasu, gdy gotowa będzie całość rocznika. Wcześniejsza publikacja umożliwi odbiorcom skorzystanie z danych w momencie, gdy są one faktycznie aktualne.

Zawarte w tegorocznym raporcie obliczenia statystyczne dotyczące książek wykonane zostały na podstawie liczby pozycji przysłanych do Biblioteki Narodowej w roku 2016 i odnotowanych w „Przewodniku Bibliograficznym” za ten rok. Większość zbioru stanowią książki wydane w roku 2016, ale uwzględnione zostały także książki przysłane w tymże roku, lecz opublikowane nieco wcześniej (choć nie wcześniej niż w roku 2012). Traktowane są one jako swoisty ekwiwalent za tę część tytułów opublikowanych w roku 2016, które – jak pokazuje dotychczasowa praktyka – również zostaną przekazane do BN z opóźnieniem.

Publikacja jest dostępna bezpłatnie w formie PDF w Księgarni BN