Promocja książki: Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja, nowe propozycje badawcze - Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

ZAPRASZAMY

Promocja książki: Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja, nowe propozycje badawcze

2009-06-16

Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski ma zaszczyt zaprosić na uroczystą promocję książki Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja, nowe propozycje badawcze pod redakcją Pawła Stępnia, przy współpracy Haliny Tchórzewskiej-Kabata i Izabeli Winiarskiej-Górskiej.
Promocja odbędzie się we wtorek, 16 czerwca o godzinie 15 w Pałacu Rzeczypospolitej (pl. Krasińskich 3/5). Prezentację książki uświetni lektura fragmentów najstarszego zabytku polskiej prozy w mistrzowskiej interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza zilustrowana muzyką średniowieczną w wykonaniu instrumentalistów zespołu Ars Nova.

Wydana przez Bibliotekę Narodową ponad trzystustronicowa publikacja sumuje wyniki dotychczasowym badań i kreśli kierunki dalszych dociekań nad różnymi aspektami Kazań świętokrzyskich - dzieła podstawowego dla dziejów polskiej kultury i języka. Starannie przygotowany pod względem edytorskim okazały tom zawiera unikatowe barwne podobizny faksymilowe rękopisu Kazań. Autorzy rozpraw zamieszczonych w książce przypominają także niezwykłe, często sensacyjne dzieje Kazań świętokrzyskich, nierozerwalnie związane z polskim doświadczeniem historycznym ostatnich stuleci.

Pobierz szczegółową informację o publikacji i dziejach Kazań świętokrzyskich