Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

ZAPRASZAMY

Przepisy katalogowania Biblioteki Narodowej i instrukcja MARC 21

PRZEPISY KATALOGOWANIA BN

Szkolenia zostały odwołane. O nowych terminach poinformujemy w osobnym komunikacie. ... Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie z przepisów katalogowania i Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Temat „Przepisy katalogowania Biblioteki Narodowej i instrukcja MARC 21” zaprezentują pracownicy Instytutu Bibliograficznego BN: dr Michał Bandura, Szymon Cierpisz, Szymon Kiełpiński, dr Paweł Leleń i Klara Spurgjasz więcej o Przepisy katalogowania Biblioteki Narodowej i instrukcja MARC 21

Tzw. Archiwum Załuskich w Oddziale Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej – szkic zawartości i perspektywy opracowania

Serdecznie zapraszamy na najbliższe „Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej”, we wtorek 10 marca 2020 roku o godzinie 14.00. Dr Krzysztof Kossarzecki z Zakładu Rękopisów BN i dr Tomasz Szwaciński z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN wygłoszą referat Tzw. Archiwum Załuskich w Oddziale Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej – szkic zawartości i perspektywy opracowania więcej o Tzw. Archiwum Załuskich w Oddziale Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej – szkic zawartości i perspektywy opracowania

„Oficjalny Puszkin”. Twórczość Aleksandra Puszkina w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego (1869–1914)

Serdecznie zapraszamy na najbliższe „Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej”, we wtorek 3 marca 2020 roku o godzinie 14:00. Dr Maria M. Przeciszewska z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN wygłosi referat „Oficjalny Puszkin”. Twórczość Aleksandra Puszkina w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego (1869–1914) więcej o „Oficjalny Puszkin”. Twórczość Aleksandra Puszkina w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego (1869–1914)