Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

ZAPRASZAMY

Oświeceniowy dyskurs o bibliotece w ujęciu Wayne’a Bivensa-Tatuma [...]. Referat Martyny Deszczńskiej

OTWARTE SEMINARIA

Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium historyczne Biblioteki Narodowej. W piątek 18 października z odczytem „Oświeceniowy dyskurs o bibliotece w ujęciu Wayne’a Bivensa-Tatuma na kanwie jego książki ‹Libraries and the Enlightenment› (Los Angeles 2012)” wystąpi dr hab. Martyna Deszczńska więcej o Oświeceniowy dyskurs o bibliotece w ujęciu Wayne’a Bivensa-Tatuma [...]. Referat Martyny Deszczńskiej

Świat Aleksandry Potockiej Aktywność, edukacja, książki i życie rodzinne na przełomie XVIII i XIX wieku. Referat Edyty Pętkowskiej-Grabowskiej

OTWARTE SEMINARIA

Serdecznie zapraszamy na najbliższe seminarium historyczne Biblioteki Narodowej. W piątek 11 października o godz. 13:00 Edyta Pętkowska-Grabowska (Wydział Polonistyki UW) wygłosi referat „Świat Aleksandry Potockiej. Aktywność, edukacja, książki i życie rodzinne na przełomie XVIII i XIX wieku” więcej o Świat Aleksandry Potockiej Aktywność, edukacja, książki i życie rodzinne na przełomie XVIII i XIX wieku. Referat Edyty Pętkowskiej-Grabowskiej

Profilaktyka konserwatorska wobec problemu oświetlenia podczas wystaw. Referat Bogdana Filipa Zerka

OTWARTE SEMINARIA

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium bibliotekoznawcze, które wyjątkowo odbędzie się we wtorek 8 października. Bogdan Filip Zerek z Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych przedstawi referat Profilaktyka konserwatorska wobec problemu oświetlenia podczas wystaw więcej o Profilaktyka konserwatorska wobec problemu oświetlenia podczas wystaw. Referat Bogdana Filipa Zerka

Księgozbiór Łukasza z Wilkanowa, doktora obojga praw i teologii (XV/XVI w.). Referat Ewy Kobylińskiej

OTWARTE SEMINARIA

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w semestrze zimowym seminarium historyczne Biblioteki Narodowej. W piątek 4 października dr Ewa Kobylińska wygłosi referat pt. „Księgozbiór Łukasza z Wilkanowa, doktora obojga praw i teologii (XV/XVI w.)” więcej o Księgozbiór Łukasza z Wilkanowa, doktora obojga praw i teologii (XV/XVI w.). Referat Ewy Kobylińskiej