ukd - Biblioteka Narodowa

UKD

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego dla Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

UKD

Opracowane przez dr Jolantę Hys i Joannę Kwiatkowską z Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej nowe tablice skrócone UKD pod tytułem Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. Publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01 otrzymały Nagrodę Naukową SBP im. A. Łysakowskiego w kategorii „prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym” więcej o Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego dla Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Historia i znaczenie

UKD

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD) jest językiem uniwersalnym, o strukturze klasyfikacji, wykorzystującym system dziesiętny. Ma ona międzynarodowy i powszechny zasięg, a jej zakres dziedzinowy jest nieograniczony. UKD ma charakter hierarchiczny, co  pozwala na tworzenie powiązań, sieci semantycznych pomiędzy poszczególnymi jednostkami tego języka. Organizuje w jednym drzewie klasyfikacyjnym dyscypliny naukowe, dziedziny wiedzy praktycznej i ich obiekty oraz własności tych obiektów więcej o Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Historia i znaczenie