Poradnik UKD dostępny on-line - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Poradnik UKD dostępny on-line

Biblioteka Narodowa opublikowała zaktualizowany Poradnik UKD. Publikacja została przygotowana na podstawie tablic Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. Publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01 (tablice skrócone UKD nr 102/2019).

Poradnik UKD stanowi zweryfikowane i zaktualizowane wydanie poradnika z 2013 roku, opartego na poprzednim wydaniu tablic skróconych UKD nr UDC-P058 z roku 2006. Po wydaniu tablic skróconych UKD nr 102/2019 (wersja papierowa, wersja na pendrivie) niezbędne stało się uaktualnienie Poradnika UKD, tak aby jego zawartość była zgodna z najnowszym wydaniem tablic UKD.

Publikacja ma charakter poradnika przeznaczonego dla bibliotekarzy stosujących Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną. Umieszczono w nim zarówno informacje ogólne, takie jak historia UKD, słownictwo i gramatyka UKD w ujęciu teoretycznym, jak też reguły pragmatyczne, w tym wypadku konkretne rozwiązania praktyczne wypracowane w Bibliotece Narodowej. Poradnik UKD jest bazą wiedzy z zakresu zasad stosowania symboli UKD zgodnie z regułami zapisu pionowego. Przyjęte w nim rozwiązania znajdują zastosowanie przede wszystkim w Urzędowym Wykazie Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniku Bibliograficznym.

Poradnik UKD jest wydawnictwem towarzyszącym tablicom skróconym UKD nr 102/2019 i uzupełniającym wobec Kartoteki wzorcowej UKD oraz Biuletynu UKD. Linki odsyłające do zaktualizowanego Poradnika UKD zostały również dopisane w Kartotece wzorcowej UKD do symboli o najszerszym zakresie.

W Poradniku UKD omówiono słownictwo UKD, tj. poddziały wspólne oraz działy główne 0-9 oraz gramatykę UKD. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano ogólną charakterystykę opisywanych poddziałów wspólnych albo działów głównych UKD wraz z prezentacją głównych poddziałów specjalnych i sposobów ich rozbudowy. Ten materiał o charakterze uniwersalnym wyróżnia żywa pagina na niebiesko-pomarańczowym tle.

W poszczególnych rozdziałach w części praktycznej, sensu stricto poradnikowej, umieszczono przykłady zastosowań UKD zgodne z metodą zapisu pionowego. Część ta została wyróżniona za pomocą żywej paginy na zielono-pomarańczowym tle. Prezentowane w Poradniku UKD zmiany w metodyce i pragmatyce UKD są efektem i wyrazem zmian w tablicach skróconych UKD nr 102/2019.

Poradnik UKD jest dostępny on-line w sekcji „Dla bibliotekarzy”.

Poradnik UKD został przygotowany przez dr Jolantę Hys i Joannę Kwiatkowską. Jest on kolejnym ogniwem w działalności metodycznej, konsultacyjnej i informacyjnej Pracowni UKD Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej.

 

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: UKD

Aktualności

Aleksander Brückner i jego dziedzictwo – międzynarodowa konferencja

czytaj więcej o Aleksander Brückner i jego dziedzictwo – międzynarodowa konferencja

Botanizowanie dla Orzeszkowej. Warsztaty z Sylwią Popławską

czytaj więcej o Botanizowanie dla Orzeszkowej. Warsztaty z Sylwią Popławską