współpraca - Biblioteka Narodowa

WSPÓŁPRACA

Biblioteka Narodowa kontynuuje digitalizację archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte

WSPÓŁPRACA

W piątek 14 lutego 2020 roku dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej spotkał się z Anną Bernhardt, prezes Stowarzyszenia Instytutu Literackiego „Kultura” z Maisons-Laffitte we Francji. Celem spotkania było omówienie kontynuacji współpracy pomiędzy instytucjami. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało BN promesę na finansowanie digitalizacji w 2020 roku więcej o Biblioteka Narodowa kontynuuje digitalizację archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte

Biblioteka Narodowa i Krajowa Informacja Skarbowa podpisały porozumienie o współpracy

WSPÓŁPRACA

Dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej oraz Ewa Łuczak, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, podpisali porozumienie o współpracy. Jej celem jest ułatwienie i zapewnienie szybkiej wymiany informacji i doświadczeń na potrzeby zadań wykonywanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie wydawania wiążącej informacji stawkowej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przede wszystkim dotyczącej kwalifikacji różnych typów publikacji (np. książka, ulotka, czasopismo, dziennik) więcej o Biblioteka Narodowa i Krajowa Informacja Skarbowa podpisały porozumienie o współpracy

Biblioteka Narodowa i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN podpisały porozumienie o współpracy

WSPÓŁPRACA

Biblioteka Narodowa oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie informują o podpisaniu porozumienia o współpracy, która dotyczy przede wszystkim efektywnego współdziałania w zakresie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz podjęcia prac w ramach wspólnego środowiska katalogowego więcej o Biblioteka Narodowa i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN podpisały porozumienie o współpracy

Biblioteka Narodowa i Centralna Biblioteka Statystyczna podpisały porozumienie o współpracy

WSPÓŁPRACA

Biblioteka Narodowa oraz Centralna Biblioteka Statystyczna w Warszawie informują o podpisaniu porozumienia o współpracy, która dotyczy przede wszystkim efektywnego współdziałania w zakresie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz podjęcia prac w ramach wspólnego środowiska katalogowego więcej o Biblioteka Narodowa i Centralna Biblioteka Statystyczna podpisały porozumienie o współpracy

Biblioteka Narodowa i Centralna Biblioteka Rolnicza podpisały porozumienie o współpracy

WSPÓŁPRACA

Biblioteka Narodowa i Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie informują o podpisaniu porozumienia o współpracy, która dotyczy przede wszystkim efektywnego współdziałania w zakresie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz podjęcia prac w ramach wspólnego środowiska katalogowego więcej o Biblioteka Narodowa i Centralna Biblioteka Rolnicza podpisały porozumienie o współpracy

Biblioteka Narodowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie podpisały porozumienie o współpracy

WSPÓŁPRACA

Biblioteka Narodowa oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie informują o podpisaniu porozumienia o współpracy, która dotyczy przede wszystkim efektywnego współdziałania w zakresie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz podjęcia prac w ramach wspólnego środowiska katalogowego więcej o Biblioteka Narodowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie podpisały porozumienie o współpracy

Biblioteka Narodowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie podpisały porozumienie o współpracy

WSPÓŁPRACA

Biblioteka Narodowa oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie informują o podpisaniu porozumienia o współpracy, która dotyczy przede wszystkim efektywnego współdziałania w zakresie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz podjęcia prac w ramach wspólnego środowiska katalogowego więcej o Biblioteka Narodowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie podpisały porozumienie o współpracy

Biblioteka Narodowa oraz PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu podpisały porozumienie o współpracy

WSPÓŁPRACA

Biblioteka Narodowa oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu informują o podpisaniu porozumienia o współpracy, która dotyczy przede wszystkim efektywnego współdziałania w zakresie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz podjęcia prac w ramach wspólnego środowiska katalogowego więcej o Biblioteka Narodowa oraz PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu podpisały porozumienie o współpracy