rocznik biblioteki narodowej - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Ukazał się nowy tom „Rocznika Biblioteki Narodowej”

W najnowszym tomie „Rocznika Biblioteki Narodowej” zobaczyć można wpisy Girolama Savonaroli w inkunabule ze zbiorów BN, zapoznać się z nową edycją Pasji z Tegernsee oraz prześledzić szczegóły przedstawień władców w Kronice Marcina Bielskiego. Opisano różne oblicza funkcjonowania kultury piśmienniczej w miastach: siedemnastowiecznym Gdańsku i dziewiętnastowiecznej Bydgoszczy. Opublikowane zostały badania na temat pamiątek hrabiostwa Potockich z podróży wschodniej oraz albumu Michaliny Zaleskiej. Powraca również problematyka biblioteki kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Tom zawiera ponadto artykuły dotyczące literaturoznawstwa, bibliologii, bibliometrii, statystyki bibliotecznej i historii reprografii więcej o Ukazał się nowy tom „Rocznika Biblioteki Narodowej”

„Rocznik Biblioteki Narodowej” na liście czasopism punktowanych MNiSW

W komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. ogłoszono wykaz czasopism naukowych wraz z ich punktacją. „Rocznik Biblioteki Narodowej” znalazł się w części B wykazu, która obejmuje czasopisma bez wskaźnika Impact Factor. Za publikację w „Roczniku BN” Ministerstwo przewidziało 6 punktów.