rocznik biblioteki narodowej - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Tom XLIV Rocznika Biblioteki Narodowej

Tom XLIV „Rocznika Biblioteki Narodowej” otwiera artykuł Michała Spandowskiego poświęcony stratom polskich zbiorów inkunabułów spowodowanych II wojną światową. Autor zamieszcza także obszerne omówienie losów jednej z czterech najstarszych bibliotek miejskich na ziemiach obecnej Rzeczpospolitej – dawnej Biblioteki Miejskiej w Lubaniu. Artykułowi towarzyszy aneks z wykazem 65 inkunabułów lubańskich przechowywanych obecnie w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu więcej o Tom XLIV Rocznika Biblioteki Narodowej

Ukazał się nowy tom „Rocznika Biblioteki Narodowej”

W najnowszym tomie „Rocznika Biblioteki Narodowej” zobaczyć można wpisy Girolama Savonaroli w inkunabule ze zbiorów BN, zapoznać się z nową edycją Pasji z Tegernsee oraz prześledzić szczegóły przedstawień władców w Kronice Marcina Bielskiego. Opisano różne oblicza funkcjonowania kultury piśmienniczej w miastach: siedemnastowiecznym Gdańsku i dziewiętnastowiecznej Bydgoszczy. Opublikowane zostały badania na temat pamiątek hrabiostwa Potockich z podróży wschodniej oraz albumu Michaliny Zaleskiej. Powraca również problematyka biblioteki kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Tom zawiera ponadto artykuły dotyczące literaturoznawstwa, bibliologii, bibliometrii, statystyki bibliotecznej i historii reprografii więcej o Ukazał się nowy tom „Rocznika Biblioteki Narodowej”

„Rocznik Biblioteki Narodowej” na liście czasopism punktowanych MNiSW

W komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. ogłoszono wykaz czasopism naukowych wraz z ich punktacją. „Rocznik Biblioteki Narodowej” znalazł się w części B wykazu, która obejmuje czasopisma bez wskaźnika Impact Factor. Za publikację w „Roczniku BN” Ministerstwo przewidziało 6 punktów.