Tom XLIV Rocznika Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Tom XLIV Rocznika Biblioteki Narodowej

Data publikacji:

Tom XLIV „Rocznika Biblioteki Narodowej” otwiera artykuł Michała Spandowskiego poświęcony stratom polskich zbiorów inkunabułów spowodowanych II wojną światową. Autor zamieszcza także obszerne omówienie losów jednej z czterech najstarszych bibliotek miejskich na ziemiach obecnej Rzeczpospolitej – dawnej Biblioteki Miejskiej w Lubaniu. Artykułowi towarzyszy aneks z wykazem 65 inkunabułów lubańskich przechowywanych obecnie w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Kolejne zagadnienia w tomie XLIV „Rocznika” to:

 • próba odczytania fragmentu pergaminowej karty z tekstem apokryfu Starego Testamentu – IV Księgi Ezdrasza – odkrytej w czasie prac archeologicznych w Gdańsku, w wypełnisku średniowiecznej latryny;
 • obszerne omówienie kompozycji graficznej kart tytułowych gdańskich kalendarzy XVI-XVII wieku;
 • opis paryskiego Karuzelu 1612 roku – znanego z wielu grawiur m.in. autorstwa Jana Ziarnki (Polonusa, Leopoliensisa, Jeana le Graina) – niezwykłego spektaklu zorganizowanego przez królową Marię Medycejską dla uczczenia podwójnych zaręczyn dziesięcioletniego Ludwika XIII z Anną Austriaczką oraz jego młodszej siostry Elżbiety z przyszłym Filipem IV, królem Hiszpanii;
 • próba przyjrzenia się temu, w jaki sposób Jan Brożek czytał teksty Piotra Ramusa – wraz z wykazem i charakterystyką 27 ramistycznych druków z biblioteki Brożka w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej;
 • opis cymeliów introligatorstwa średniowiecznego w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • charakterystyka zawartości i próba odtworzenia dziejów piętnastowiecznego graduału franciszkanów-obserwantów w Głubczycach z kolekcji Biblioteki Ordynacji Zamojskiej (ms. BOZ 151);
 • omówienie losów rękopisów Biblioteki Załuskich w Sankt Petersburgu w związku z opublikowanym ostatnio inwentarzem Piotra Dubrowskiego;
 • opis dziejów polskich księgozbiorów prywatnych włączonych do Cesarskiej Biblioteki Publicznej w latach 1832-1850;
 • próba rekonstrukcji udziału zakupów antykwarycznych i legatów testamentowych jako źródła powiększania powojennego zasobu starodruków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku;
 • wykaz Starovolscianów w zbiorach starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Tom zmykają uwagi terminologiczne w związku z formatem MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentów ikonograficznych z uwzględnieniem elementów opisu dzieła w standardach RDA i ich zapis w formacie MARC 21 oraz recenzje i omówienia książek.

Rocznik Biblioteki Narodowej
Tom XLIV

 • Cena 65 zł
 • ISSN 0083-7261

Jak kupić?