rada ds. narodowego zasobu bibliotecznego - Biblioteka Narodowa

RADA DS. NARODOWEGO ZASOBU BIBLIOTECZNEGO

Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2019

Biblioteka Narodowa opublikowała „Sprawozdanie z działalności Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2019”. Dokument podsumowuje rok realizacji zadań Rady jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach narodowego zasobu bibliotecznego oraz zawiera wykaz podjętych uchwał więcej o Sprawozdanie z działalności Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego za rok 2019

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W dniu 17 stycznia 2020 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN. Na pierwszym posiedzeniu w tym roku Rada przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2019 oraz ustaliła plan pracy na rok 2020. Ponadto Rada ds. NZB powołała zespół roboczy do rozpatrzenia wniosku marszałka województwa zachodniopomorskiego o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego najcenniejszych zbiorów Książnicy Pomorskiej.