Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych - Biblioteka Narodowa

EN

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie „Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych".

Oferta skierowana jest do bibliotekarzy oraz do pracowników innych instytucji (muzeów, archiwów), którzy chcą poznać i doskonalić umiejętności związane z ochroną zbiorów.

Szkolenie poprowadzą pracownicy Biblioteki Narodowej z Zakładu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, Zakładu Konserwacji Masowej Zbiorów Bibliotecznych oraz Zakładu-Laboratorium Konserwatorskiego Zbiorów Bibliotecznych.

Program zajęć:

  • Materiałoznawstwo i technologia: podłoża (historyczne: pergamin, papier czerpany; i nowożytne: papier maszynowy), nośniki informacji (dawne: atrament, druk, farby, tusz, ołówek i współczesne: nośniki audio, cyfrowe, mikrofilmy), budowa książki historycznej i współczesnej, zbiory arkuszowe (kartografia, ikonografia, dokumenty życia społecznego).
  • Przechowywanie zbiorów: polskie normy, podstawowe zasady przechowywania (aspekty techniczne, sposób ułożenia na półkach, przechowywanie obiektów nietypowych, oprawy, magazyn, operowanie książką przez użytkownika).
  • Czynniki niszczące materiały biblioteczne: czynniki fizykomechaniczne, mikrobiologia (badania mikrobiologiczne obiektów, postępowanie z zakażonym materiałem), kwaśny papier (przygotowanie materiałów do odkwaszania, odkwaszanie), udostępnianie zbiorów (ochrona w czasie ekspozycji, transport, nadzór), katastrofy (zapobieganie, likwidacja skutków).

Metody pracy:

  • wykład
  • prezentacja
  • warsztaty.

Czas trwania: 16 godz. (2 dni)

Cena szkolenia: 400 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych
i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, serwis kawowy oraz obiady.

Serdecznie zapraszamy!

Jak się zapisać

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia. Terminy szkoleń ustalane są po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń. Po zebraniu grupy i ustaleniu terminu szkolenia zostaną przesłane do uczestników szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu szkolenia, dojazdu oraz opłat.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia