O nas - Biblioteka Narodowa

O NAS

W Zakładzie Edukacji Bibliotekarskiej (ZEB) organizujemy różnorodne formy doskonalenia zawodowego: kursy specjalistyczne, warsztaty, sesje naukowe, konferencje i seminaria. Swoją ofertę kierujemy do pracowników różnego typu bibliotek, ośrodków informacji, nauczycieli, bibliotekarzy i wszystkich osób, zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie bibliotekoznawstwa, informacji naukowej oraz edukacji kulturalnej.

Zakres i tematyka proponowanych szkoleń wynikają zarówno z naszej inicjatywy, jak i są odpowiedzią na głosy środowiska bibliotekarskiego, z którym pozostajemy w ścisłym kontakcie. Wszelkie sugestie przekazywane osobiście, drogą telefoniczną czy mailową są dla nas bardzo ważne i zawsze uwzględniamy je przy aktualizacji oferty szkoleniowej.

Starając się sprostać oczekiwaniom bibliotekarzy uruchomiliśmy platformę szkoleń elektronicznych. Umożliwia ona nowoczesne, tanie oraz szeroko dostępne kształcenie, dostosowane do potrzeb użytkowników. Ofertę szkoleń elektronicznych systematycznie poszerzamy i na bieżąco doskonalimy, w oparciu o opinie osób uczestniczących w szkoleniach.