Archiwum rodziny Nałkowskich. 28. tom Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Archiwum rodziny Nałkowskich. 28. tom Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej

Archiwum rodziny Nałkowskich

Biblioteka Narodowa opublikowała 28. tom Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej. Archiwum rodziny Nałkowskich.

Archiwum, opracowane przez Marię Gamdzyk-Kluźniak, obejmuje prawie 200 lat dziejów tej wyjątkowej rodziny. Liczy 171 woluminów, z czego 29 stanowią materiały rodzinne, 116 – spuścizna Zofii Nałkowskiej, a 26 dotyczy Hanny Nałkowskiej, młodszej siostry pisarki. Przedstawione w katalogu materiały – listy, dokumenty, utwory literackie i świadectwa ich recepcji – są bardzo zróżnicowane, często różnojęzyczne, a ich treść, dzięki aktywności naukowej i artystycznej całej rodziny Nałkowskich, prowadzi czytelnika po literaturze i dziejach kultury polskiej.

Część pierwsza katalogu opisuje dzieje rodziny od końca XVIII do końca XIX wieku. Czytelnik znajdzie tu dokumenty przodków pisarki, z których korzystała, pracując nad Życiem wznowionym, nieukończoną książką o swoim ojcu Wacławie Nałkowskim, wybitnym geografie, pedagogu, publicyście. Dotyczące go materiały ocalały z pożogi wojennej właśnie dzięki temu, że Zofia przywiozła je do majątku przyjaciół w Adamowiźnie.

Ciekawe, choć skromne ilościowo, są dokumenty pozostałe po matce Zofii, Annie Nałkowskiej z Šafranków, która również była geografką i nauczycielką, idealną partnerką swego męża.

Druga, najobszerniejsza część katalogu dotyczy Zofii Nałkowskiej. Zawiera jednak głównie materiały z okresu po II wojnie światowej, gdyż „uporządkowane muzeum całego życia” pisarki spłonęło w czasie Powstania Warszawskiego. Zofia była niebywale aktywną, wszechstronną i zajętą osobą, co odzwierciedla zdumiewająca różnorodność opisanych w katalogu materiałów. Największą uwagę przyciąga oczywiście Dziennik pisarki, cudem ocalony z pożaru domu przy Nowym Świecie.

Ciekawych materiałów do historii powojennej Polski z pewnością dostarczy 14-tomowa korespondencja pisarki oraz tzw. materiały do działalności. Są one świadectwem jej aktywności w licznych stowarzyszeniach, w Sejmie, w klubach literackich. Świadczą też o tym, jak dzielnie wywiązywała się z niezliczonych zobowiązań prywatnych, artystycznych i „służbowych”, odpowiadając na ogromną korespondencję, a to wszystko kosztem pracy nad swoimi utworami. Zachowały się zaledwie fragmenty rękopisów m.in. NiecierpliwychGranicy, a także powojenne materiały warsztatowe do Pism wybranych.  

Część trzecia katalogu obejmuje materiały Hanny Nałkowskiej, rzeźbiarki, młodszej siostry Zofii i jej spadkobierczyni. W katalogu opisana jest dokumentacja dotycząca jej edukacji i drogi artystycznej, życia osobistego, a także spraw związanych z zabezpieczeniem spuścizny po Zofii.  

Starannie opracowany katalog porządkuje bogaty zbiór świadectw życia i twórczości trzech wybitnych postaci polskiej kultury. W zrębie głównym autorka opracowania zawarła liczne odsyłacze, wiążące opisywane dokumenty z różnymi publikacjami i źródłami, ułatwiające czytelnikowi rozpoznanie kontekstu. Publikację zamykają indeksy: nazwisk, incipitów i tytułów oraz instytucji.

Katalog jest dostępny w księgarni Biblioteki Narodowej.

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności