Polish Libraries, vol. 3 – najnowszy numer czasopisma dla środowiska bibliotekarskiego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Polish Libraries, vol. 3 – najnowszy numer czasopisma dla środowiska bibliotekarskiego

Ukazał się 3. numer „Polish Libraries”. Jest to angielskojęzyczny periodyk wydawany przez Bibliotekę Narodową, adresowany do zagranicznych środowisk bibliotekarskich. Jego zadaniem jest przedstawianie wybranych zagadnień z dziejów i teraźniejszości polskiego bibliotekarstwa zainteresowanym tą problematyką cudzoziemcom. Nawiązuje do wydawanych przez Bibliotekę Narodową tomów pod nazwą Polish Libraries Today.

W najnowszym, trzecim tomie rocznika „Polish Libraries” najwięcej miejsca poświęcono historii mikrofilmowania zbiorów przez Bibliotekę Narodową od jego początków w 1950 roku do projektu Bosch, który w 2002 roku zamknął erę mikrofilmowania zbiorów. Na uwagę zasługuje również artykuł wybitnego dziennikarza, Zbigniewa Mentzla, opisujący prywatne archiwum Leszka Kołakowskiego, światowej sławy polskiego filozofa, historyka idei i pisarza, które rok po jego śmierci w 2010 roku, przekazała jako dar dla Biblioteki Narodowej jego Wdowa, pani Tamara Kołakowska. W tomie trzecim niezwykle interesujący jest również artykuł traktujący o jednej z najważniejszych kolekcji muzycznych w zbiorach Biblioteki Narodowej, zbiorze rękopisów Józefa Elsnera. Kolekcja ta, licząca 33 dzieła kompozytora, została w czasie wojny wywieziona do Berlina i w 1951 roku zwrócona Bibliotece Narodowej.

Kup online w Księgarni BN

Polish Libraries, vol. 3
Seria: Polish Libraries

  • 192 strony
  • ISBN 978-83-7009-637-3
  • ISSN 2300-9217
  • cena 65 zł
UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu

czytaj więcej o Dzieje bibliotek publicznych w dobie II wojny światowej w świetle akt niemieckiej administracji z zasobu Archiwum Państwowego w Radomiu