Habilitacja dr. Markusa Eberhartera z Instytutu Książki i Czytelnictwa - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Habilitacja dr. Markusa Eberhartera z Instytutu Książki i Czytelnictwa

Data publikacji:

Uchwałą Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW z dn. 21 maja 2019 r. został dr. Markusowi Eberharterowi nadany stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Markus Eberharter jest absolwentem Uniwersytetu w Innsbrucku oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina w Frankfurcie n. Odrą, gdzie obronił doktorat o Tytusie Czyżewskim i polskim formizmie. Jego habilitacja zaś dotyczy dzieł i życiorysów trzech tłumaczy lwowskich z XIX wieku, którzy się niezwykle zasłużyli dla kultury, literatury i języka polskiego pod zaborem austriackim. Praca powstała m. in. na licznych archiwaliach i rzadkich zasobach bibliotecznych XIX-wiecznych, dziś dostępnych dzięki rozmaitym projektom digitalizacyjnym, realizowanym przez polskie biblioteki naukowe, w tym także przez Bibliotekę Narodową. Jego książka Die translatorischen Biographien von Jan Nepomucen Kamiński, Walenty Chłędowski und Wiktor Baworowski (Warszawa 2018) jest też dostępna w zbiorach BN.

Markus Eberharter jest od marca 2015 r. zatrudniony jako adiunkt w Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa, w której zajmuje się badaniem dziejów książki w dawnym zaborze austriackim. Opublikował m. in. w „Roczniku Biblioteki Narodowej” artykuł pt. Księgozbiór Towarzystwa Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej i lwowskim życiu literackim przed powstaniem listopadowym. Wygłosił także kilka wykładów w ramach piątkowych Otwartych Seminariów Historycznych, np. O Poszukiwaniach bibliotecznych Eugeniusza Barwińskiego w Austrii w latach po pierwszej wojnie światowej. Markus Eberharter jest także członkiem Rady Naukowej „Czasopisma Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”.