Dominik Cieszkowski powołany do Zespołu ds. działalności upowszechniającej naukę MNiSW - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Dominik Cieszkowski powołany do Zespołu ds. działalności upowszechniającej naukę MNiSW

Data publikacji:

Zarządzeniem z 19 stycznia 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Dominika Cieszkowskiego w skład Zespołu interdyscyplinarnego ds. działalności upowszechniającej naukę.

 

Zespół został powołany na okres od 5 września 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Zajmuje się ocenianiem wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę oraz raportów rocznych i raportów końcowych z wykorzystania tych środków.