Indywidualności Polskie. Fotografie Gierałtowskiego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Indywidualności Polskie. Fotografie Gierałtowskiego

Data publikacji:

Uroczyste przekazanie egzemplarza nr 1 bibliofilskiej teki fotografii Krzysztofa Gierałtowskiego do zbiorów Narodowej Książnicy oraz wernisaż towarzyszącej temu wydarzeniu wystawy prac wybitnego fotografika odbył się w środę, 18 listopada w gmachu BN. Uroczystość możliwa była dzięki hojności PKO Banku Polskiego, który fotografie zakupił i przekazał w darze dla Biblioteki. 44 zdjęcia, wykonane techniką zapewniającą im trwałość, przedstawiają najwybitniejsze osobowości polskiego życia społecznego i kulturalnego w mistrzowskim, niepowtarzalnym ujęciu. Wystawę można zwiedzać do 30 listopada w holu Gmachu Głównego Biblioteki Narodowej na Polu Mokotowskim. Wstęp wolny.

Teka Indywidualności Polskie : 44 fotografie Krzysztofa Gierałtowskiego powstała z inicjatywy Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, pod patronatem Biblioteki Narodowej. Wydana została w nakładzie ograniczonym do zaledwie 15 numerowanych egzemplarzy, jakkolwiek autor chciałby osiągnać liczbę 100. Jest to pierwsza w powojennych dziejach polskiej fotografii artystycznej opublikowana teka fotograficzna. Pod względem dbałości o wysoki artystyczny poziom zdjęć i staranność wykonania nawiązuje ona do znakomitych wzorców - dziewiętnastowiecznych albumów fotograficznych Karola Beyera czy międzywojennych autorskich tek Jana Bułhaka. Jest to również pierwsza po wojnie bibliofilska, kolekcjonerska teka fotograficzna wydana w jakości archiwalnej, tzn. gwarantującej jej wieloletnią trwałość i przechowywanie w stanie niezmienionym pod wpływem upływu czasu. Jakość tę osiągnięto dzięki zastosowaniu najnowszej technologii cyfrowej obróbki i druku zdjęć - Digigraphie®. Stworzona i certyfikowana przez firmę Epson technika oraz użycie najwyższej jakości materiałów i sprzętu (doskonale biały, bezkwasowy, wolny od cząsteczek ligniny Traditional Photo Paper, tusze UltraChrome K3 z kolorem Vivid Magenta, drukarka Stylus Pro 11880) umożliwiły osiągnięcie zamierzonych przez artystę efektów. Niezwykle starannym i biegłym wykorzystaniem tych rozwiązań w procesie wykonywania pozytywów zdjęć popisało się Laboratorium Fotografii Profesjonalnej ProfiLab. Zastosowane w trakcie realizacji teki rozwiązania techniczne należą do wiodących osiągnięć w dziedzinie tworzenia limitowanych edycji dzieł sztuki, uznanych i zaakceptowanych przez artystów oraz instytucje muzealne na całym świecie (m. in. paryski Luwr i nowojorskie MoMA). Całości tego kolekcjonerskiego rarytasu dopełniają teksty składane i drukowane przez Drukarnię Sławomira Klimiuka oraz obciągnięta czarnym bawełnianym płótnem obwoluta ręcznie wykonana w warsztacie introligatorskim Jana i Jolanty Jakubiaków.

Gierałtowski jest „wybitnym portrecistą wybitnych Polaków" - napisał Ryszard Kapuściński. Sam artysta mówi o swoim dziele: „zawartość teki to fragment kroniki polskiej inteligencji z lat 1968-2009". Wśród osób uwiecznionych obiektywem jego aparatu w prezentowanej tece znalazły się 44 indywidualności szczególnie zasłużone dla polskiej kultury, nauki, polityki i historii, m.in. Jan Paweł II, Magdalena Abakanowicz, Kazimierz Brandys, Przemysław Gintrowski, Andrzej Gwiazda, Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Kantor, Krzysztof Kieślowski, Witold Lutosławski, Czesław Miłosz, Roman Polański, Piotr Skrzynecki, Leopold Tyrmand, Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Wajda, Zbigniew Zapasiewicz i ks. Jan Zieja. Dokumentowanie ludzkich twarzy i sylwetek, a zarazem odgadywanie i ukazywanie osobowości modela stało się prawdziwą życiową pasją i powołaniem Gierałtowskiego. Wybraną postać fotografuje on w kontekście jej pracy, osiągnięć lub ogólnie znanych sytuacji i wydarzeń. Wymowa i znaczenie tych wizerunków opiera się głównie na przerysowaniu jakiejś subiektywnie przez autora dostrzeżonej cechy modela, na zaaranżowaniu sytuacji nowych, nieoczekiwanych a nawet zaskakujących dla portretowanej osoby lub dodaniu symbolicznych atrybutów. Dzięki takim zabiegom powszechnie znane osoby niespodziewanie ujawniają ukryte przed światem rysy osobowości. Każdemu portretowi towarzyszy odautorski komentarz wskazujący na to, co zainspirowało Gierałtowskiego-artystę: wybitne dokonanie, znaczące osiagnięcie, światopogląd, życiowa postawa i co przykuło uwagę Gierałtowskiego-fotografa: spojrzenie, grymas, gest, które stanowią klucz do rozszyfrowania, odgadnięcia nastroju, charakteru, myśli, pragnień, obaw, nadziei i marzeń - do opisania Indywidualności.

Krzysztof Gierałtowski urodził się w 1938 r. w Warszawie. Studiował w Akademii Medycznej w Gdańsku (1956-58) i w Warszawie (1958-60) oraz w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej (1961-64). Fotografuje od 1961, wystawia od 1963 r. W latach 1967-73 był stałym współpracownikiem miesięcznika „Ty i Ja", 1971-72 - tygodnika „Perspektywy", 1977-78 - tygodnika „Razem", 1978-81 - tygodnika „ITD". Był członkiem Rady Artystycznej kwartalnika „6x9 Fotografia" (1991-93). Przez cztery lata (1994-98) współpracował z miesięcznikiem „Twój Styl". Od 1996 do 2007 r. prowadził własną galerię. Realizował kampanie reklamowe w Polsce i Europie Zachodniej. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, Niemieckiego Towarzystwa Fotograficznego DGPh. Był stypendystą Rządu Republiki Francuskiej, Agencji Informacyjnej USA, holenderskiego i polskiego Ministerstwa Kultury.