Polskie Normy - Biblioteka Narodowa

POLSKIE NORMY

Wykaz norm:

Listy zawierają aktualnie obowiązujące normy międzynarodowe przyjęte w polskim systemie normalizacyjnym oraz polskie normy dotyczące, między innymi, opisu bibliograficznego, które nie są wycofane z zasobu norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).

Oznaczenia norm:

  • PN-N - Polska Norma o zasięgu krajowym; litera N oznacza następującą dziedzinę normalizacji: Nauka, oświata, kultura, dokumentacja, poligrafia
  • PN-ISO - Polska Norma wprowadzająca (metodą tłumaczenia) normę międzynarodową
  • PN-EN - Polska Norma wprowadzająca (metodą tłumaczenia) normę europejską
  • PN-EN ISO - Polska Norma wprowadzająca normę międzynarodową, uznaną przez CEN za normę europejską lub opracowaną jednocześnie przez ISO i CEN

Każda norma posiada numer referencyjny, którego elementem jest rok publikacji w Polsce. W przypadku nowelizacji norma zachowuje dotychczasowy numer, zmienia się tylko rok wydania.

Od 2013 roku numer normy jest zakończony literą (E, P, F, D) oznaczającą: E – angielską wersję językową; P – polską wersję językową; F – francuską wersje językową; D – niemiecką wersję językową. Numer referencyjny nowo publikowanych norm ma też zawierać miesiąc publikacji normy.